22 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28654

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK TANZANYA

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN

KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6473                                                                                                         Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 11 Mart 2011 tarihinde Darüsselam’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013