17 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28650

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4689

             İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe, Kemalpaşa, Demirkapı ve Evren mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan olarak belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/3/2013 tarihli ve 1416 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. ŞİMŞEK                                                  H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.           Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                               C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                          N. ERGÜN                                                       İ. YILMAZ                                           V. EROĞLU

                               Milli Eğitim Bakanı V.                                 Milli Savunma Bakanı                    Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Kararın eki kroki ve listeler