16 Mays 2013 Tarihli ve 28649 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI ANDLAMALAR

2013/4631  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Yemen Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda 2013-2015 Yllarna likin Eitim, Bilim, Kltr ve Sanat, Kitle letiim Aralar, Genlik ve Spor Alanlarnda birlii Programnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4659  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Msr Arap Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Spor Alannda Mutabakat Zaptnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4660  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Msr Arap Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Elektrik ve Enerji Alanlarnda birliine likin Mutabakat Zaptnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4661  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Bilgi ve letiim Teknolojileri Alannda birlii Anlamasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4663  Trkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasnda Kamu Personel Ynetiminin Gelitirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarnda birliine likin Protokoln Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4671  Trkiye Cumhuriyeti Tarafndan, Msr, rdn, Libya, Tunus, Fas ve Yemenin Ekonomik Dnmn Desteklemek Amacyla, Dnya Bankas Bnyesinde Oluturulan Gei Fonuna 5.000.000 ABD Dolar Tutarnda Nakdi Hibe Verilmesine likin Olarak Banka le mzalanan Anlamann Yrrle Girmesi Hakknda Karar

 

MLLETLERARASI SZLEME

2013/4662  Asyada birlii ve Gven Artrc nlemler Konferans Yazmanl'nn, Personeli'nin ve yelerin Temsilcilerinin Ayrcalk ve Baklklarna likin Szlemenin Onaylanmas Hakknda Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4624  Giresun niversitesi Rektrlne Bal Olarak Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4625  22/12/2005 Tarihli ve 5436 Sayl Kanunla hdas Edilen Deneti Kadrolarndan (480) Adedinin Snf ve Derecelerinin Deitirilerek Kamu Kurumlarna Tahsis Edilmesi Hakknda Karar

2013/4626  Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tara Tekilatnda Dzenleme Yaplmasna Dair Karar

2013/4650  Van li, Edremit lesinde Bulunan Baz Tanmazlarn Devlet Su leri Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4655  stanbul li, Bayrampaa lesi, Vatan Mahallesi Snrlar erisinde Bulunan Alann Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakknda Karar

2013/4656  anakkale Onsekiz Mart niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun Kapatlmas ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4657  Seluk niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Beyehir Ali Akkanat Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun Kapatlmas ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Beyehir Ali Akkanat Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4658  Baz llerde lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl Temsilcilii Kurulmas Hakknda Karar

2013/4665  Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandalarnn Trkiyeye Yapacaklar Seyahatlerinde, 180 Gn inde Toplamda 90 Gn Amamak Kaydyla 30 Gn Olan Vizesiz Kal Srelerinin 60 Gne karlmas Hakknda Karar

2013/4669  380 kV Tufanbeyli TES TM-Yeilhisar TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4670  154 kV Doruk HES TM-Dereli HES TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4672  Erzurum li Akale lesinde Kurulacak Olan Tuana Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4686  Seluk niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun Kapatlmas ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4688  Baz Kamu ktisadi Teebbslerine Ait Kadro ve Pozisyonlarn ptal ve hdas Hakknda Karar

2013/4690  Pamukkale niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun Kapatlmas ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4691  Adnan Menderes niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun Kapatlmas ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4692  stanbul Geliim niversitesi Rektrlne Bal Olarak Beden Eitimi ve Spor Yksekokulu ile Uygulamal Bilimler Yksekokulu Kurulmas Hakknda Karar

2013/4693  Turgut zal niversitesi Rektrlne Bal Olarak Gzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4694  Gmhane niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun Kapatlmas ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Turizm Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4695  stanbul Medipol niversitesi Rektrlne Bal Olarak Fen Bilimleri Enstits ile nsan ve Toplum Bilimleri Fakltesi Kurulmas Hakknda Karar

2013/4696  stanbul Aydn niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Mhendislik-Mimarlk Fakltesinin Adnn Mhendislik Fakltesi Olarak Deitirilmesi ve Ad Geen Rektrle Bal Olarak Mimarlk ve Tasarm Fakltesi ile Salk Bilimleri Enstits Kurulmas Hakknda Karar

2013/4697  Sakarya li, Erenler lesi, Yenimahalle ve Kpler Mahallesi Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

 

BAKANLIA VEKLET ETME LEM

    Babakan Yardmcs Ali BABACANa, Kalknma Bakan Cevdet YILMAZn Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

YNETMELKLER

    Karayollar Trafik Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

    stanbul Arel niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii

    Idr niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri