15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI

TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/18)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/7)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/18)’in ekinde yer alan Ek I’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“İlgili standart pamuklu programlarının ya da program ayarının/ayarlarının ev tipi çamaşır makinelerinin program seçim cihazı ya da çamaşır makinesi ekranı üzerinde açıkça tanımlanmasını kolaylaştırmak üzere, uygunluk varsayımını kolaylaştıracak aşağıdaki geçiş sembolleri geçerlidir.

 

-                      Standart 60o pamuklu programı için:

-                      Standart 40o pamuklu programı için:

 Program seçme cihazının sıcaklık seçme cihazından ayrı olduğu çamaşır makinelerindeki “standart pamuklu programı” için:

 

Program ve sıcaklığın ayrı cihazlar kullanılarak seçildiği çamaşır makinelerinde, üç ok işareti seçim paneli üzerinde mevcuttur."

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.