15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  14 Mayıs 2013

         69471265-305-4492

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        14 Mayıs 2013

       68244839-140.03-152-360

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4492 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI