15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  14 Mayıs 2013

         69471265-305-4491

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye Yatırım Konferansı’na katılmak üzere; 15 Mayıs 2013 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        14 Mayıs 2013

       68244839-140.03-151-359

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4491 sayılı yazınız.

             Türkiye Yatırım Konferansı’na katılmak üzere, 15 Mayıs 2013 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI