15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  14 Mayıs 2013

         69471265-305-4515

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 13/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4468 sayılı yazımız.

                         b) 13/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-149-353 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK, program değişikliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        14 Mayıs 2013

         68244839-140.04-5-361

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 13/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4468 sayılı yazınız.

                         b) 13/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-149-353 sayılı yazımız.

                         c) 14/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4515 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in program değişikliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI