15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  14 Mayıs 2013

         69471265-305-4490

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 13/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4463 sayılı yazımız.

                         b) 13/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-144-348 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti ve Belçika’ya gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 14 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        14 Mayıs 2013

       68244839-140.03-150-358

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 13/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4463 sayılı yazınız.

                         b) 13/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-144-348 sayılı yazımız.

                         c) 14/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4490 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti ve Belçika’ya gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığından, 14 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI