14 Mayıs 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28647

TBMM KARARI

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1036                                                                                                   Karar Tarihi: 09.05.2013

Toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan (10/576, 577, 578) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 09.05.2013 tarihli 102'nci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için aynı tarihteki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan

Mehmet Naci BOSTANCI

Amasya

AK Parti

Başkanvekili

Abdülkerim GÖK

Şanlıurfa

AK Parti

Sözcü

İdris ŞAHİN

Çankırı

AK Parti

Kâtip

Fatoş GÜRKAN

Adana

AK Parti

Üye

Mehmet METİNER

Adıyaman

AK Parti

Üye

Halil ÜRÜN

Afyonkarahisar

AK Parti

Üye

Yalçın AKDOĞAN

Ankara

AK Parti

Üye

Ziver ÖZDEMİR

Batman

AK Parti

Üye

Hüsamettin ZENDERLİOĞLU

Bitlis

BDP

Üye

Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI

Diyarbakır

AK Parti

Üye

Fatih ÇİFTCİ

Van

AK Parti