3 Mayıs 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28636

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 31/3/2013 tarihli ve 28604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bilgileri yer alan şirket eklenmiştir.

 

NO

ŞİRKETİN UNVANI

ADRESİ

TELEFON

FAKS

55

EKSPER GIDA PAZARLAMA

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram

Cad. No: 88 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

(216) 585 02 85

(216) 585 02 66

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.