30 Nisan 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28633

DÜZELTME

27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 25/3/2013 tarihli ve 2013/4553 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde” ibaresi, “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde” şeklinde düzeltilmiştir.