29 Nisan 2013 Tarihli ve 28632 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri