27 Nisan 2013 Tarihli ve 28630 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI ANDLAMALAR

2013/4415   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Moldova Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Vizelerin Karlkl Olarak Kaldrlmasna likin Anlamann Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4419   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Kongo Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karlkl Olarak Vizeden Muaf Tutulmasna Dair Mutabakat Muhtrasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4455   Trkiye-Tacikistan Hkmetleraras Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dnem Toplants Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4472   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Ortaklk ve birlii Anlamasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4479   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Tanzanya Birleik Cumhuriyeti Arasnda Ticaret birlii Anlamasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/ 4498  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Moldova Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Haritaclk Alannda birliine Dair Protokoln Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4499   Trk-Rus Kara Ulatrmas Karma Komisyon Toplants Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4501   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Ticari ve Ekonomik birlii Anlamasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4502   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Gana Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Tarmsal birlii Konulu Mutabakat Zaptnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4505   Trkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasnda Sosyal Gvenlik Szlemesinin Uygulanmasna likin dari Anlamann Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4506   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Bermuda Hkmeti Arasnda Vergi Konularnda Bilgi Deiimi Anlamasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4507   Trkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasnda Gelir zerinden Alnan Vergilerde ifte Vergilendirmeyi nleme ve Vergi Kaaklna Engel Olma Anlamas ve Eki Protokoln Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4511   17/1/2013 Tarihli ve 6400 Sayl Kanunla Onaylanmas Uygun Bulunan Milletleraras Finansman Kurumu Ana Anlamasnn Tadil Edilmesine likin Guvernrler Kurulu Kararnn Onaylanmas Hakknda Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4435   Gaziantep li, ehitkamil lesi, Aydnlar Mahallesi Snrlar erisinde Bulunan Alann Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4437   Sinop mesuyu Projesi Yapm Maksadyla Baz Tanmazlarn Devlet Su leri Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4452   Ankara li, Keiren lesi, Gzelyurt, 23 Nisan, Bademlik, enyuva ve Kanuni Mahalleleri Snrlar erisinde Yer Alan Alann Kentsel Dnm ve Geliim Proje Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4529   154 kV Karakuz HES-Toroslar TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Haritada Gsterilen Gzergha sabet Eden Tanmazlarda Direk Yerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4535   Gelibolu-Gkbet mesuyu Projesinin Yapm Amacyla Baz Gzergh ve Alanlarda Bulunan Tanmazlarn Devlet Su leri Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4552    193 Sayl GelirVergisi Kanunu ile 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanununun Baz Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranlar Hakkndaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayl Bakanlar Kurulu Kararlarnda Deiiklik Yaplmasna likin Karar

2012/4553   Et ve Balk Kurumu Genel Mdrlnn Et ve St Kurumu Genel Mdrl Adyla Yeniden Tekilatlandrlmasna likin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2013/4554   Bykeliliklere Yaplan Atamalar Hakknda Karar

Babakanlk, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, alma ve Sosyal Gvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gda, Tarm ve Hayvanclk, Mill Savunma ile Orman ve Su leri Bakanlklarna Ait Atama Kararlar

 

YNETMELKLER

   Mill Savunma Bakanl Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

   Sosyal Gvenlik Kurumu Tanmazlar Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

   Sosyal Gvenlik Kurumu Tara Tekilat Kurulu ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

   Beeri Tbbi rnlerin malathaneleri Hakknda Ynetmelik

 

TEBLLER

   Flanlar ve Balantlar ile lgili Tebli (TS EN 1092-2) (No: MSG-MS-2013/8)

   Kolu Tespit Karar (No: 2013/16)

   Kolu Tespit Karar (No: 2013/18)

   Kolu Tespit Karar (No: 2013/20)

   Kolu Tespit Karar (No: 2013/21)

   zelletirme Yksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/60, 63, 64, 66, 67, 68, 70 Sayl Kararlar

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri