27 Nisan 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28630

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4553

             Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adıyla yeniden teşkilatlandırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/3/2013 tarihli ve 4374 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                               F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

              Adalet Bakanı V.                     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                               C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

25/3/2013 TARİHLİ VE 2013/4553 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulan ve bir iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün adı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün amacı, faaliyet konusu, kapsamı, merkezi ve sermayesi ana statüsünde belirtilir.

MADDE 3 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ile aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına ait cetvellerin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde yer alan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ibareleri Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.