26 Nisan 2013 Tarihli ve 28629 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI ANDLAMALAR

2013/4416   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Gana Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Salk ve Tp Bilimleri Alanlarnda birliine Dair Anlamann Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4422   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Senegal Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karlkl Olarak Vizeden Muaf Tutulmasna Dair Mutabakat Muhtrasnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4448   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Tunus Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Tunus Silahl Kuvvetleri UH-1/AB-205 Helikopteri Pilot Gece Gr Gzl Eitimlerine likin Uu ve Teknik Eitim Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2013/4454  Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Fas Krall Hkmeti Arasnda Genlik ve Spor Alanlarnda birlii Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

 

TZKLER

2013/4478   Ticaret Sicili Tznn Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Tzk

2013/4513   Trk Medeni Kanunu Hkmlerine Gre Kurulan Vakflarn Tescil ve lan Hakknda Tzk

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4426   Kamu Kurum ve Kurulularnn Yurtd Tekilatn Oluturan Birimlerin Nitelik, Kurulduu ehir ve lke, Grev Alan, Akretide Edildii lkeler ve Bal Bulunduu Misyonlar Hakkndaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayl Bakanlar Kurulu Kararnda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar

2013/4432   Giresun li, Yaldere lesinde Tesis Edilecek Akky-Espiye Hidroelektrik Santrali Enerji Nakil Hattnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4433   Konya li, Takent lesinde Tesis Edilecek Gneyyaka Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4434   Balkesir li, Manyas lesinde Yaplan Manyas Hidroelektrik Santralinde retilecek Enerjinin Sisteme Aktarlmas in Manyas Hidroelektrik Santrali ile Gnen Trafo Merkezi Arasnda na Edilecek Enerji Nakil Hattnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Elektrik retim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4439   lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakan ve Bakan Yardmclarnn cretlerinin Tespitine Dair Karar

2013/4440   Erzincan Havalimannn Daimi Yolcu Giri-k Hava Hudut Kaps Olarak Tespiti Hakknda Karar

2013/4441   Gaziantep li, ahinbey lesi, Kurtulu, Saakl, Ouzlar, enyurt, smetpaa, Aydnbaba, Gndodu, Sultanselim, Yavuzlar, Alibaba, Klnolu, Delbez, Darack, Ulucanlar ve nald Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Alann Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakknda Karar

2013/4442   stanbul li, Esenler lesi, Orureis Mahallesi Snrlar erisinde Bulunan Alann Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4443   Samsun li, Canik lesi, Souksu Mahallesi Snrlar erisinde Bulunan Alann Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4444   Afyonkarahisar li, Merkez lesi, Hac Cafer, Hac Eyp, Hac Nuh, Hac Aliolu, Mecidiye, Dairecep, Gndomu ve Karamanolu Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Alanlarn Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4457   mesuyu Ana sale Hatlarnn Geecei ve Depolarn Yaplaca Yerlerde Bulunan Baz Tanmazlarn anlurfa Belediyesi Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4458   Tarm Sigortalar Havuzuna Devlet Tarafndan Taahht Edilecek Hasar Fazlas Desteine likin Karar

2013/4473   Adana li, Yreir lesinde Bulunan Baz Tanmazlarn Yreir Belediyesi Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakkndaki 16/4/2012 Tarihli ve 2012/3097 Sayl Bakanlar Kurulu Kararnn Eki Listede Deiiklik Yaplmas Hakknda Karar

2013/4476   Bolu li, Mudurnu lesinde Tesis Edilecek Gksu Reglatr ve Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4480   Seluk niversitesi Rektrl Bnyesinde Bulunan Baz Faklte ve Meslek Yksekokullarnn Balantlarnn Deitirilerek Necmettin Erbakan niversitesine Balanmas Hakknda Karar

2013/4481   zmir li, Foa ve Aliaa lelerinde Tesis Edilecek zdemir Enerji Elektrik (Termik-Konvansiyonel) retim Tesisinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4495   Gmhane niversitesi Rektrl Bnyesinde Yer Alan Mhendislik Fakltesinin Adnn Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesi Olarak Deitirilmesi Hakknda Karar

2013/4496   Uak niversitesi Rektrl Bnyesinde Yer Alan lahiyat Fakltesinin Adnn slami limler Fakltesi Olarak Deitirilmesi Hakknda Karar

2013/4497   Okan niversitesi Rektrl Bnyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakltesinin Adnn nsan ve Toplum Bilimleri Fakltesi Olarak Deitirilmesi Hakknda Karar

2013/4514   Mu li, Merkez lesi, Kale ve Minare Mahallelerinde Yrtlen Kentsel Dnm ve Geliim Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Mu Belediyesi Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4517   Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrlnce Kullanlmak zere Pirin thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar

2013/4518   4628 Sayl Elektrik Piyasas Kanunu Kapsamnda mzalanan Balant Anlamas Uyarnca Tesis Edilecek 154 kV aykara HES TM-Kalkandere TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Haritada Gsterilen Gzergha sabet Eden Tanmazlarda Direk Yerlerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4519   4628 Sayl Elektrik Piyasas Kanunu Kapsamnda mzalanan Balant Anlamas Uyarnca Tesis Edilecek Olan 380 kV Arkun HES-Yeni Tortum TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Haritada Gsterilen Gzergha sabet Eden Tanmazlarda Direk Yerlerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin se rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4520   380 kV Eren TES-Ereli-Osmanca Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda, Haritada Gsterilen Mevcut Hat Yerine Yenilenecek Hat ile Yeni Tesis Edilecek Hat zerinde Bulunan Tanmazlarda Direk Yerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4521   154 kV Afyon 2-Barla Enerji letim Hatt (Mevcut Hat Yerine) Kapsamnda, Haritada Gsterilen Gzergha sabet Eden Tanmazlarda Direk Yerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4522   Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrlne Ait 380 kV zmit Trafo Merkezi ve Balant Yolu Projesi Kapsamnda Haritada Gsterilen Tanmazlarn Ad Geen Genel Mdrlk Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4523    zmir li, eme lesinde Tesis Edilecek eme Rzgr Enerji Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4524   154 kV Yeni ates-Karabk OSB Enerji letim Hatt Yenileme (66 kV Hat Gzerghnda) Projesi Kapsamnda Haritada Gsterilen Gzergha sabet Eden  Tanmazlarda Direk  Yerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4525   Trabzon li, Yomra lesinde Tesis Edilecek Seydiolu Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4526    154 kV rakdam HES TM-Dereli HES TM Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda, Haritada Gsterilen Gzergha sabet  Eden  Tanmazlarda Direk  Yerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim  Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4528   Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrlne Ait 154 kV Gelendost-Eirdir Enerji letim Hatt Projesi  Kapsamnda Haritada Gsterilen Gzergha sabet Eden  Tanmazlarda Direk  Yerlerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Ad Geen Genel Mdrlk Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4532   Erzincan li, zml lesi, Altnbaak Beldesi, Frat, stasyon, Sleymanl ve Bykkadaan Mahalleleri Snrlar erisinde Bulunan Baz Alanlarn Riskli Alan lan Edilmesi Hakknda Karar

2013/4536    Yataan Termik Santralinin Yakt htiyacnn Karlanmasna Devam Edilebilmesi Amacyla Kmr retimine Alacak Olan Bayr-Salihpaalar Rezerv Sahasnda, Baz Tanmazlarn Trkiye Kmr letmeleri Kurumu Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4537    Trabzon li, Merkez lede Bulunan Baz Tanmazlarn Spor Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4543    (zmir-eme) AYR.-Balklova-Mordoan-Karaburun Yolunun Kalan Blmnn Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Karayollar Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2013/4556    154 kV (Samsun I-Samsun III) Br. N. Samsun OSB DGKS TM Enerji letim Hattnn Yapm Amacyla Haritada Gsterilen Gzergha sabet Eden Tanmazlarda Direk Yerlerinin Mlkiyet eklinde, letken Salnm Gabarisinin ise rtifak Hakk Kurulmak Suretiyle Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

 

BAKANLIKLARA VEKLET ETME LEM

  Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna, Ekonomi Bakan Mehmet Zafer ALAYANn Veklet Etmesine Dair Tezkere

  Kalknma Bakanlna, Kltr ve Turizm Bakan mer ELKin Veklet Etmesine Dair Tezkere

  Maliye Bakanlna, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat ERGNn Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

YNETMELKLER

2013/4425   Baz Ynetmeliklerin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Ynetmelik

2013/4530   Milli Eitim Bakanlna Bal Okul ve Kurumlarn Ynetici ve retmenlerinin Norm Kadrolarna likin Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Motorlu Aralar ve Rmorklar Tip Onay Ynetmeliinde (2007/46/AT) Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Sosyal Gvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanmas, almas, Temsilcilerin Grevlendirilmesi ve Ynetim Kurulunun Seilmesine likin Usul ve Esaslar Hakkndaki Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreterlii Uzmanl Ynetmelii

  Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreterlii Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Beeri Tbbi rnlerin Gvenliinin zlenmesi ve Deerlendirilmesi Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Elektronik Haberleme Sektrne likin Yetkilendirme Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

 

TEBLLER

  Kamu ktisadi Teebbsleri, Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketinde 2011, 2012 ve 2013 Yllarnda Uygulanacak cretlerin Tespitine likin Tebli (No: 2013/4)

  thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No:2005/8)de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli

  thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2013/6)

  thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2013/7)

  thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2013/8)

  zelletirme Yksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/62 Sayl Karar

  zelletirme Yksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/73 Sayl Karar

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri