26 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28629

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 25/4/2013

Karar No : 2013/73

Konu : Malatya/Yeilyurt 13 Parsel

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 21/3/2013 tarih ve 2417 sayl yazsna istinaden;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Smer Holding A.. (Smer Holding)ye ait Malatya ili, Yeilyurt ilesi, Kuyulu ky, 141 ada, 13 parseldeki 78.631,42 m2lik tanmazlarn/varlklarn Sat yntemi ve Pazarlk usul uygulanmak suretiyle 4046 sayl Kanun erevesinde zelletirilmesini teminen; ilgili mevzuat hkmleri, hale lan Metni ve hale artnamesi erevesinde gerekletirilen ihalesi neticesinde;

Malatya ili, Yeilyurt ilesi, Kuyulu ky, 141 ada, 13 parseldeki 78.631,42 m2lik tanmazlarn/varlklarn sat suretiyle zelletirilmesine ilikin;

hale Komisyonunun 12/3/2013 tarih ve 03 sayl Sz konusu tanmazn; 3.148.000.-(milyonyzkrksekizbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Raner naat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Raner naat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi ve dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

eklinde verilen kararnn onaylanmasna,

Bu karar erevesinde sat szlemesi imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin ve Smer Holdingin yetkili klnmasna

karar verilmitir.