26 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28629

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 25/4/2013

Karar No : 2013/62

Konu : Kangal Termik Santrali

zelletirme Yksek Kurulunca,

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 26/3/2013 tarih ve 2599 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 22/10/2012 tarih ve 2012/156 sayl karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Elektrik retim A..ye ait Kangal Termik Santrali ile Santral tarafndan kullanlan Elektrik retim A.. ve Hazinenin mlkiyetindeki tanmazlarn Varlk Sat, 53318 ve 72760 nolu ruhsatlar ile bu ruhsatlarn kapsad maden sahalarnn letme Hakknn Verilmesi yntemiyle bir btn halinde zelletirilmesine karar verilmitir. 8/2/2013 tarihinde yaplan ihale sonucunda hale Komisyonu tarafndan;

1) Elektrik retim A..ye ait Kangal Termik Santrali ile Santral tarafndan kullanlan Elektrik retim A.. ve Hazinenin mlkiyetindeki tanmazlarn Sat, 53318 ve 72760 nolu ruhsatlar ile bu ruhsatlarn kapsad maden sahalarnn letme Hakknn Verilmesi yntemiyle bir btn halinde;

985.000.000 (Dokuzyzseksenbemilyon) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Konya eker Sanayi ve Ticaret A..-Siyahkalem Mhendislik naat Sanayi ve Ticaret Ltd.ti. Ortak Giriim Grubuna hale artnamesi erevesinde satlmasna ve iletme hakknn verilmesine, Konya eker Sanayi ve Ticaret A..-Siyahkalem Mhendislik naat Sanayi ve Ticaret Ltd.ti. Ortak Giriim Grubunun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine,

983.000.000 (Dokuzyzseksenmilyon) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Limak naat Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna ve iletme hakknn verilmesine, Limak naat Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine,

906.000.000 (Dokuzyzaltmilyon) ABD Dolar bedelle nc teklifi veren IC ta Enerji retim ve Ticaret A..-Fernas naat A.. Ortak Giriim Grubuna hale artnamesi erevesinde satlmasna ve iletme hakknn verilmesine, IC ta Enerji retim ve Ticaret A..-Fernas naat A.. Ortak Giriim Grubunun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

eklinde verilen nihai kararn onaylanmasna,

2) Sat ve letme Hakk Devir Szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi, Sat ve letme Hakk Devir Szlemesinin imzalanmas ve dier ilemlerin yerine getirilmesi hususunda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.