26 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28629

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/6)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde, yerli retici Azmsebat akmak ve Tra Ba San. Tic. A.. firmas, in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli cep akmaklarnn ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin sona ermesinin damping ve zararn devamna veya yeniden tekrarna yol aaca gerekesiyle bir nihai gzden geirme soruturmas almas istemiyle bavuruda bulunmutur.

nleme tabi madde

MADDE 2 (1) nleme tabi maddeler 9613.10.00.00.00 gmrk tarife istatistik pozisyonu (GTP) altnda yer alan tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar, 9613.20.00.00.11 GTP altnda yer alan ateleme sistemi elektrikli olanlardan yalnz plastik gvdeli doldurulabilen gazl cep akmaklar ve 9613.90.00.00.11 GTP altnda yer alan yalnz plastik gvde (gaz ihtiva etsin etmesin tamamen tehiz edilmi plastikten gaz haznesi) dr.

(2) Bahse konu gmrk tarife istatistik pozisyonu bilgi amal verilmi olup, balayc deildir.

Mevcut nlem

MADDE 3 (1) 1/5/2008 tarihli ve 26863 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2008/16) kapsamnda HCye kar tekrar doldurulamayan gazl cep akmaklar ve ateleme sistemi elektrikli olanlar iin 0,05 ABD Dolar/adet, plastikten gaz haznesi (gaz iersin iermesin) iin ise 0,02 ABD Dolar/adet tutarlarnda dampinge kar nlemler yrrlktedir.

Gereke

MADDE 4 (1) 16/5/2012 tarihli ve 28294 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2012/12) ile mevcut nlemlerin yrrlkte kalma srelerinin sona erecei ve bahse konu rnn yerli reticilerinin mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile bir nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecekleri ilan edilmitir.

(2) Bu erevede yaplan bavurunun incelenmesi neticesinde, HC meneli nleme konu rnler iin uygulanan dampinge kar nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduuna ilikin olarak bir nihai gzden geirme soruturmas almas iin yeterli delillerin bulunduu anlalmtr.

Karar ve ilemler

MADDE 5 (1) Nihai gzden geirme soruturmasnn alabilmesi iin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduu anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulu tarafndan HC meneli sz konusu rn iin Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde bir nihai gzden geirme soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) HC meneli ithalatta uygulanan soruturmaya konu mevcut nlemler, Ynetmeliin 35 inci maddesi gereince, soruturma sonulanncaya kadar yrrlkte kalmaya devam eder.

(3) Ynetmeliin 42 nci maddesi erevesinde yrtlen soruturma sonucunda yrrlkte bulunan nlemlerin kaldrlmasna, devamna veya deitirilerek uygulanmasna karar verilebilir.

(4) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Piyasa ekonomisi deerlendirmesi

MADDE 6 (1) Genel Mdrlk tarafndan Ynetmeliin 40 nc ve 41 inci maddelerinde ngrlen hkmler sakl kalmak zere soruturma kapsamnda normal deer tespitine karar verilmesi halinde; HCde soruturmaya tabi retici veya reticilerin soruturma konusu rnn retiminde ve satnda Ynetmeliin Ek 1 inci maddesindeki ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu bu Tebliin 8 inci maddesinde belirtilen sreler iinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu retici veya reticiler iin normal deerin tespitinde Ynetmeliin 5 inci maddesi, aksi takdirde Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri uygulanr. Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmlerinin tatbiki halinde ad geen lke iin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal lke olarak Trkiyenin seilmesi ngrlmektedir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 7 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin yerli reticisine, bilinen ithalatlarna ve soruturma konusu lkede yerleik bilinen yabanc retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim gnderilecektir.

(2) Soruturmaya taraf ithalatlarn ve soruturma konusu lkede yerleik retici/ihracatlarn kendileri iin hazrlanan soru formlarn Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden indirmeleri mmkn bulunmaktadr.

(3) Ayrca HCnin Ankaradaki Bykeliliine bildirim yaplacaktr.

Sreler

MADDE 8 (1) Soru formlarn cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr. Bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formlarnda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin dikkate alnabilmesi iin, sz konusu bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliin 7 nci maddesinde belirtilmeyen dier ilgili taraflarn da (tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar ve benzeri) grlerini, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn ierisinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22-26/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs151@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 11 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.