26 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28629

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl (Devlet Personel Bakanl)ndan:

KAMU KTSAD TEEBBSLER, TRKYE KALKINMA BANKASI ANONM

RKET VE LLER BANKASI ANONM RKETNDE 2011, 2012 VE 2013

YILLARINDA UYGULANACAK CRETLERN TESPTNE

LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/4)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kurulularla, bu Kanun Hkmnde Kararname kapsam dnda kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayl Kanuna tabi olmayan kamu bankalarnda alan kapsam d ve szlemeli personel ile bu kurulular ile kamu iktisadi teebbsleri ve bal ortaklklar ve itiraklerinin ynetim kurulu bakan ve yeleri, denetim ve tasfiye kurulu yeleri ile denetilerine 2011, 2012 ve 2013 yllarnda uygulanacak cretlerin tespitine ilikin 31/12/2012 tarihli ve 2012/T-26 sayl Yksek Planlama Kurulu Karar iliiktedir.

Tebli olunur.

 

YKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

 

Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketi 2011 yl personel cretleri

MADDE 1 (1) Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketinde szlemeli personelin cret tavan 1/1/2011 tarihinden itibaren % 4,22 orannda artrlmtr.

(2) 2011 ylnda Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketi szlemeli personeline (ller Bankas personeli iin szleme creti almaya balayaca tarihten geerli olmak zere) aylk cret, her trl sosyal yardmlar, zam, tazminat, denek, veklet creti, temett, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve dier adlar altnda yaplan demelerin (ynetim kurulu yelii creti ve ek demesi, harcrah, doum ve lm yardmlar, avukatlk veklet creti hari) brt aylk ortalamas;

a) Hi bir ekilde 1.278-TL'den dk,

b) Genel mdr iin 7.600-TL'den, genel mdr yardmclar iin 7.004-TL'den, dier personel iin 5.818-TL'den yksek,

olamaz.

(3) Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketi szlemeli personelin cret tavan 1/7/2011 tarihinden itibaren %4 orannda artrlmtr.

Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketi 2012 yl personel cretleri

MADDE 2 (1) Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketinin szlemeli personel cretleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren %6,79 orannda artrlmtr.

(2) Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketi szlemeli personeline aylk cret, her trl sosyal yardmlar, zam, tazminat, denek, veklet creti, temett, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve dier adlar altnda yaplan demelerin (ynetim kurulu yelii creti ve ek demesi, harcrah, doum ve lm yardmlar, avukatlk veklet creti hari) brt aylk ortalamas;

a) Hi bir ekilde 1.420-TL'den dk,

b) Genel mdr iin 8.441-TL'den, genel mdr yardmclar iin 7.779-TLden, dier personel iin 6.462-TL'den yksek,

olamaz.

2012 yl kapsam d personel cretleri

MADDE 3 (1) 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kurulularla, bu Kanun Hkmnde Kararname kapsam dnda kalan kamu iktisadi teebbsleri ve bal ortaklklarnda (haklarnda zelletirme karar alnanlar dahil) alan kapsam d personelin cretleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren %6,79 orannda artrlmtr.

(2) Kapsam d personele; aylk cret, her trl sosyal yardmlar, zam, tazminat, denek, veklet creti, temett, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve dier adlar altnda yaplan demelerin (ynetim kurulu yelii creti ve ek demesi, harcrah, doum ve lm yardmlar, avukatlk veklet creti hari) brt aylk ortalamas;

a) Hi bir ekilde 1.420-TL'den dk,

b) BOTA ve TPAO'da; genel mdrler iin 9.500-TL'den, dier personel iin 8.000-TL'den yksek,

c) Ky Emniyeti Genel Mdrl, TEMSAN ve Trkiye Denizcilik letmeleri A..'de; genel mdrler iin 8.300-TL'den, dier personel iin 6.230-TL'den yksek,

) Dier kurulularda; genel mdrler iin 6.608-TL'den, dier personel iin 4.846- TL'den yksek,

olamaz.

(3) Kurulularda 854 sayl Deniz Kanununa tabi alan personelden kaptan/bamhendis ile uzakyol kaptan/bamhendis ehliyetli bakm, onarm, donatm enspektrler grubunun cret ve dier haklarnda gerekli dzenlemeleri yapmaya, ilgili kurulu veya bakanln teklifi zerine Devlet Personel Bakanl yetkilidir.

ller Bankas Anonim irketi 2011 yl ynetim ve denetim kurulu cretleri

MADDE 4 (1) ller Bankas Anonim irketi ynetim kurulu bakan ve yelerine net 1.785-TL'yi, denetim kurulu yelerine ise ynetim kurulu iin belirlenen cretin 3/4'n amayacak ekilde Genel Kurul tarafndan belirlenen miktarda aylk cret verilir. Bu aylk cretin her trl vergi ve kesintileri ilgili kurulu tarafndan karlanr.

(2) ller Bankas Anonim irketinin pay sahibi olduu ortaklk ve itiraklerinde Bankay temsilen ynetim ve denetim kurullarnda grev alanlara varsa cret, prim, ikramiye, temett, fazla mesai demeleri ve sair adlar altnda yaplacak demelerin yllk net tutar; ynetim kurullarnda grev alanlar iin birinci fkrada belirlenen tutarn 12 katn ve denetim kurullarnda grev alanlar iin 12 katnn 3/4'n aamaz.

(3) ller Bankas Anonim irketinin pay sahibi olduu ortaklk ve itiraklerin genel kurullarnca, cret, prim, ikramiye, temett ve sair adlarla ikinci fkrada ilgili kurulu ynetim ve denetim kurulu cretleri iin belirtilen miktarlardan daha yksek deme yaplmas kararlatrld takdirde, aan ksm sz konusu ortaklklar tarafndan ilgililere denmeyerek temsil ettikleri kurulua yatrlmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) ller Bankas Anonim irketi ile bu Bankann dorudan ve dolayl pay sahibi olduu ortaklk ve itiraklerin ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yelerinin, bu Bankann dorudan ve dolayl pay sahibi olduu ortaklk ve itiraklerde ynetim veya denetim kurullarnda grev almalar halinde tahakkuk edecek cret, temett, prim ve sair haklar temsil olunan bankaya denir.

(5) Ynetim Kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yelerinin cretleri her ayn onbeinde pein denir. Ay ve dnem iinde greve balayanlara cret ve ek demenin alma gnlerine tekabl eden tutar denir. Emeklilik ve lm hali hari olmak zere grevden ayrlma halinde cret ve ek demenin allmayan gnlere tekabl eden tutar geri alnr.

(6) Ynetim Kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yelerinden, baka bir i veya yerde geici grevlendirilmeleri sebebiyle bu grevlerini fiilen yrtmeleri mmkn olmayanlar ile burada belirtilen grevlerinden uzaklatrlanlara cret ve ek deme denmez. Ynetim kurulu bakanl ve yelikleri, denetim ve tasfiye kurulu yelikleri ile denetilie vekleten atanan veya grevlendirme yaplanlara herhangi bir deme yaplmaz.

ller Bankas Anonim irketi 2012 yl ynetim ve denetim kurulu cretleri

MADDE 5 (1) ller Bankas Anonim irketi ynetim kurulu bakan ve yelerine net 1.983-TLyi, denetim kurulu yelerine ise ynetim kurulu iin belirlenen cretin 3/4'n amayacak ekilde Genel Kurul tarafndan belirlenen miktarda aylk cret verilir. Ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylk cret tutarnda ek deme yaplr. Bu aylk cretin her trl vergi ve kesintileri ilgili kurulu tarafndan karlanr.

(2) ller Bankas Anonim irketinin pay sahibi olduu ortaklk ve itiraklerinde Bankay temsilen ynetim ve denetim kurullarnda grev alanlara varsa cret, prim, ikramiye, temett, fazla mesai demeleri ve sair adlar altnda yaplacak demelerin yllk net tutar; ynetim kurullarnda grev alanlar iin birinci fkrada belirlenen tutarn 14 katn ve denetim kurullarnda grev alanlar iin 14 katnn 3/4'n aamaz.

(3) ller Bankas Anonim irketinin pay sahibi olduu ortaklk ve itiraklerin genel kurullarnca, cret, prim, ikramiye, temett ve sair adlarla ikinci fkrada ynetim ve denetim kurulu cretleri iin belirtilen miktarlardan daha yksek deme yaplmas kararlatrld takdirde, aan ksm sz konusu ortaklklar tarafndan ilgililere denmeyerek temsil ettikleri kurulua yatrlmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) ller Bankas Anonim irketinin ve bu Bankann dorudan ve dolayl pay sahibi olduu ortaklk ve itiraklerin ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yelerinin, bu Bankann dorudan ve dolayl pay sahibi olduu ortaklk ve itiraklerde ynetim veya denetim kurullarnda grev almalar halinde tahakkuk edecek cret, temett, prim ve sair haklar temsil olunan bankaya denir.

(5) Ynetim Kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yelerinin cretleri her ayn onbeinde pein denir. Ay ve dnem iinde greve balayanlara cret ve ek demenin alma gnlerine tekabl eden tutar denir. Emeklilik ve lm hali hari olmak zere grevden ayrlma halinde cret ve ek demenin allmayan gnlere tekabl eden tutar geri alnr.

(6) Ynetim Kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yelerinden, baka bir i veya yerde geici grevlendirilmeleri sebebiyle bu grevlerini fiilen yrtmeleri mmkn olmayanlar ile burada belirtilen grevlerinden uzaklatrlanlara cret ve ek deme denmez. Ynetim kurulu bakanl ve yelikleri, denetim ve tasfiye kurulu yelikleri ile denetilie vekleten atanan veya grevlendirme yaplanlara herhangi bir deme yaplmaz.

Baz kurum ve kurulularda 2012 yl ynetim, denetim ve tasfiye kurulu yelik cretleri

MADDE 6 (1) zelletirme kapsam ve programnda bulunup kamu pay %50'nin zerinde olan kurulular dahil kamu iktisadi teebbsleri ve bal ortaklklarnn ynetim kurulu bakan ve yelerine 1.983-TL, tasfiye kurulu yeleri ile bal ortaklk denetilerine burada belirlenen cretin 3/4' tutarnda net aylk cret verilir. Bu kurulularn ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylk cret tutarnda ek deme yaplr. Bu aylk cret ve ek demenin her trl vergi ve kesintileri ilgili kurulu tarafndan karlanr.

(2) Kamu iktisadi teebbslerinin ve bal ortaklklarnn itiraklerinde, bunlar temsilen ynetim, denetim ve tasfiye kurullarnda grev alanlara cret, prim, ikramiye, temett ve sair adlar altnda yaplacak demelerin yllk net tutar; birinci fkrada belirlenen miktarn ynetim kurulunda grev alanlar iin 14 katn, denetim ve tasfiye kurullarnda grev alanlar iin 14 katnn 3/4n aamaz.

(3) Kamu iktisadi teebbslerinin ve bal ortaklklarnn itiraklerinde cret, prim, ikramiye, temett ve sair adlarla ikinci fkrada belirtilen miktarlardan daha yksek deme yaplmas kararlatrld takdirde, aan ksm itirakler tarafndan ilgililere denmeyerek temsil ettikleri kurulua yatrlmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) Teebbs ve bal ortaklklarnn ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetilerinin, teebbs ynetim kurulunun muvafakati ile teebbs veya bal ortakln itiraklerinde ynetim, denetim veya tasfiye kurullarnda grev almalar halinde tahakkuk edecek cret, temett, prim ve sair haklar temsil olunan kurulua denir.

(5) Ynetim, denetim ve tasfiye kurulu bakan ve yeleri ile denetilerin cretleri her ayn onbeinde pein denir. Ay ve dnem iinde greve balayanlara cret ve ek demenin alma gnlerine tekabl eden tutar denir. Emeklilik ve lm hali hari olmak zere grevden ayrlma halinde cret ve ek demenin allmayan gnlere tekabl eden tutar geri alnr.

(6) Ynetim Kurulu bakan ve yeleri, denetim ve tasfiye kurulu yeleri ile denetilerden, baka bir i veya yerde geici grevlendirilmeleri sebebiyle bu grevlerini fiilen yrtmeleri mmkn olmayanlar ile burada belirtilen grevlerinden uzaklatrlanlara cret ve ek deme denmez. Ynetim kurulu bakanl ve yelikleri, denetim ve tasfiye kurulu yelikleri ile denetilie vekleten atanan veya grevlendirme yaplanlara herhangi bir deme yaplmaz.

(7) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile sermayesi ksmen veya tamamen Hazineye veya zelletirme daresi Bakanlna ait olup zelletirme neticesinde kamu pay %50nin altna den Devlet itiraklerinin ynetim, denetim ve tasfiye kurullarnda grev alanlara, yetkili organlar veya esas szlemeleri uyarnca belirlenen cretlerin denmesine devam olunur.

Dier cretler

MADDE 7 (1) Bu Karar kapsamnda bulunan kurum ve kurulularda alan personelden, birden fazla kuruluta grev alanlara bir grev iin cret denir.

(2) zelletirme kapsam ve programnda bulunan kamu iktisadi teebbsleri ve bal ortaklklarndan olup zelletirme ilemleri tamamlanan kurulularn kapsam d kamu personelinin cretlerine, bu personelin kapsam d statlerde bulunduu srelere ait bu Karardaki cret artlar hibir ilem yaplmakszn aynen uygulanr.

cretlerin belirlenmesi

MADDE 8 (1) Bu Karar kapsamndaki kurulularda aktan veya naklen atanan, eitim dzeyi, grev yeri veya unvan deien veya kurulu iinde ayn unvandakilere gre daha az cret alan kapsam d personelin cretlerini, personelin unvan, eitim dzeyi, i gerekleri, iyeri ve alma artlar dikkate alnarak en dk ve en yksek cretler dahilinde belirlemeye ilgili kurulu ynetim kurulu yetkilidir.

(2) 3 nc maddenin ikinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri kapsamndaki personelin cretlerinin, belirlenen tavan gememek kaydyla artrlmasna kurulu ynetim kurullar yetkilidir. Ancak bu ekilde yaplacak art oran 3 nc maddenin birinci fkrasndaki art sonras oluacak cretin %13n aamaz.

cretlerde art yaplmas

MADDE 9 (1) ller Bankas Anonim irketi ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yelerinin cretleri iin belirlenen cret tavanlarna, 1/7/2011 tarihinden geerli olmak zere % 4 orannda art yaplr.

(2) ller Bankas Anonim irketi ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yeleri ile Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketi szlemeli personeli cretleri iin belirlenen cret tavanlarna, 2012 ylnn ikinci alt ay iin % 4 orannda art yaplr.

(3) ller Bankas Anonim irketi ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yeleri hari bu Karar kapsamnda bulunan ynetim, denetim ve tasfiye kurulu yelik cretleri ile kapsam d personel cretlerine, 2012 ylnn ikinci alt ay iin %4 orannda art yaplr.

(4) ller Bankas Anonim irketi ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yeleri ile Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi ve ller Bankas Anonim irketi szlemeli personeli cretleri iin belirlenen cret tavanlarna, 2013 ylnn birinci ve ikinci alt aylk dnemleri iin ayn dnemler iin kamu grevlilerinin mali haklarnda uygulanan art oran kadar art yaplr.

(5) ller Bankas Anonim irketi ynetim kurulu bakan ve yeleri ile denetim kurulu yeleri hari bu Karar kapsamnda bulunan ynetim, denetim ve tasfiye kurulu yelik cretleri ile kapsam d personel cretlerine, 2013 ylnn birinci ve ikinci alt aylk dnemleri iin ayn dnemler iin kamu grevlilerinin mali haklarnda uygulanan art oran kadar art yaplr.

Yrrlkten kaldrma

MADDE 10 (1) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayl Yksek Planlama Kurulu Kararnn kapsam d personel cretleri ile ynetim, denetim ve tasfiye kurulu yelik cretlerine ilikin hkmleri yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Karar, ller Bankas Anonim irketi iin banka personelinin 6107 sayl Kanuna gre szleme creti almaya balayaca tarihten, ynetim ve denetim kurulu yeleri iin 6107 sayl Kanuna gre atamalarnn yapld tarihten; Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi personeli iin 1/1/2011 tarihinden, dier maddeleri iin ise 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yrrle girer.