26 Nisan 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

YÖNETMELİK

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2012

28257