26 Nisan 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28629

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SOSYAL GVENLK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI,

ALIMASI, TEMSLCLERN GREVLENDRLMES VE YNETM

KURULUNUN SELMESNE LKN USUL VE ESASLAR

HAKKINDAK YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/7/2006 tarihli ve 26222 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanmas, almas, Temsilcilerin Grevlendirilmesi ve Ynetim Kurulunun Seilmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Genel Kurul Bakan toplanty amadan nce yoklama yaptrr. Aranan ounluk salanm ise toplanty aar. Bakanlk Divan; iverenler, iiler, kamu grevlileri, tarmda kendi nam ve hesabna alanlar, tarm dnda kendi nam ve hesabna alanlar ile Kurumdan aylk ve gelir almakta olanlar temsil edecek birer ye olmak zere, toplantya katlan sz konusu kurulularn temsilcileri arasndan Genel Kurulca ak oyla seilerek oluturulur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Bakan, Bakan, iveren, ii ve kamu grevlileri sendikas konfederasyonlarnn, tarmda kendi nam ve hesabna alanlar ile tarm dnda kendi nam ve hesabna alanlarn ye olduklar meslek kurulular ayrca aylk ve gelir alanlarn ye olduu kurulu adna konuan temsilcileri hari olmak zere, dier temsilcilerin konuma sreleri en ok 20 dakikadr. Ancak Genel Kurul karar ile bu sre uzatlp, ksaltlabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Genel Kurulca, yaplacak almalara ilikin komisyonlar oluturulabilir. Oluturulacak Komisyonlar; iveren, ii ve kamu grevlileri sendikas konfederasyonlar, tarmda kendi nam ve hesabna alanlar ile tarm dnda kendi nam ve hesabna alanlarn ye olduklar meslek kurulular ayrca Kurumdan aylk ve gelir almakta olanlarn ye olduu kurulu temsilcilerinden olmak zere birer yeden oluur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Seimle gelen Ynetim Kurulu yeleri; iverenler, iiler, kamu grevlileri, tarmda kendi nam ve hesabna alanlar, tarm dnda kendi nam ve hesabna alanlar ile Kurumdan aylk ve gelir almakta olanlar temsilen birer ye olmak zere, Genel Kurulda bu kurulularn kendi temsilcileri tarafndan seilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Oy saym kurulu; iverenler, iiler, kamu grevlileri, tarmda kendi nam ve hesabna alanlar, tarm dnda kendi nam ve hesabna alanlar ile Kurumdan aylk ve gelir almakta olanlar temsil edecek birer ye olmak zere Genel Kurulca seilecek 6 yeden oluur. Her kurulutan birer ye de gzc olarak bulunabilir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/7/2006

26222

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/6/2010

27615