26 Nisan 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   25 Nisan 2013

         69471265-305-3921

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İskenderiye Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Nisan 2013 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        25 Nisan 2013

       68244839-140.03-130-310

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3921 sayılı yazınız.

             İskenderiye Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Nisan 2013 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI