26 Nisan 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   25 Nisan 2013

         69471265-305-3920

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Nisan 2013 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        25 Nisan 2013

       68244839-140.03-129-309

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3920 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Nisan 2013 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI