25 Nisan 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28628

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL (MAHRECE ADE) (SER NO:2)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(MAHRECE ADE) (SER NO:4)

MADDE 1 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Mahrece ade) (Seri No:2)nin 3 nc maddesinin madde bal aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Antrepo beyannamesi tescil edilmi eyann geri gnderilmesi

Dier taraftan, antrepo rejimi hkmlerine gre beyannamesi tescil edilmi ancak tattan tahliyesine henz balanmam veya tahliyesine balanm olmakla birlikte antrepoya alnmas tamamlanmam eyann herhangi bir nedenle geri gnderilmek istenilmesi durumunda birinci fkra hkmleri uygulanr. Bu durumdaki eyann tat stnde muayenesinin yaplamad hallerde, eyann tahliye edilmeyen ksm iin ibraz edilen tama belgeleri zerinden beyana uygun olduu tespit edildikten sonra bu madde hkmleri uygulanr.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.