24 Nisan 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28627

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2013 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

1/1/2013 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2014 tarihine kadar uygulanacaktır.

b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 24.327,197 ile çarpılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 20.227,614 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar

2013 yılında
uygulanacak katsayılar

53'den önceki yıllar

1,727,425.353

1954

1,558,147.565

1955

1,379,945.329

1956

1,130,541.421

1957

989,014.896

1958

904,674.092

1959-1966

768,492.912

1967

697,205.502

1968

639,994.579

1969

609,654.666

1970

568,974.579

1971

511,901.045

1972

433,837.297

1973

383,774.659

1974

284,839.379

1975

227,143.368

1976

193,740.417

1977

142,110.665

1978

101,621.822

1979

75,241.297

1980

35,146.653

1981

24,327.197

1982

20,227.614

1983

17,583.397

1984

14,067.279

1985

9,697.398

1986

7,023.608

1987

5,413.609

1988

3,599.049

1989

2,183.416

1990

1,324.374

1991

849.819

1992

510.321

1993

307.843

1994

184.438

1995

83.834

1996

46.448

1997

23.859

1998

13.825

1999

8.924

2000

5.396

2001

4.408

2002

2.663

2003

2.046

2004

1.764

2005

1.580

2006

1.490

2007

1.329

2008

1.248

2009

1.140

2010

1.112

2011

1.033

2012

1.050

2013

1.000

 

             Tebliğ olunur.