22 Nisan 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28626

YNETMELK

Yznc Yl niversitesinden:

YZNC YIL NVERSTES SALIK ARATIRMA VE

UYGULAMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yznc Yl niversitesi Salk Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmeliinin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu aadaki yelerden oluur:

a) Rektr (Bakan).

b) Rektr yardmclar.

c) Dekan.

) Bahekim.

d) Dhili Tp Bilimleri Blm Bakan.

e) Cerrahi Tp Bilimleri Blm Bakan.

f) Temel Tp Bilimleri Blm Bakan.

g) Hastane Bamdr.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Ynetim Kurulu, ayda en az bir kez olaan, gerekli hallerde olaanst olarak Dekann bakanlnda toplanr. Ynetim Kurulunun raportrln Hastane Bamdr yapar.

(3) Ynetim Kurulu; Hastane Danma Kurulunca alnan prensip kararlarn da dikkate alarak, Hastane hizmetlerinin verimli ve dzenli bir ekilde yrtlmesinden, bu konularda gerekli kararlar almaktan sorumludur.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Yznc Yl niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/6/2009

27248