20 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28624

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

ORGANZE SANAY BLGELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organize Sanayi Blgeleri Uygulama Ynetmeliinin 5 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Ayn sektr grubunu ieren ihtisas OSBlerde ikinci ve nc fkralardaki oranlar aranr. Ancak, zel OSBler ile OSBlerdeki parsellerin kamulatrma, parselasyon ve tahsis durumlar ile talep edilen yatrmn/yatrmlarn alan bykl gibi hususlar dikkate alnarak, Bakanlka yaplan deerlendirme sonucu uygun grlen projelerde ikinci ve nc fkralardaki oranlar aranmaz. Yer seiminin sonulandrlmasna kadar olan faaliyet, OSB kuruluuna katlacak kurum ve kurulular tarafndan Valilik kanalyla yrtlr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2009

27327

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

12/8/2010

27670

2-

9/2/2011

27841

3-

4/8/2011

28015

4-

8/10/2011

28078

5-

8/8/2012

28378