20 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28624

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERN AIRLIK VE HACM ESASINA GRE

NET MKTAR TESPTNE DAR YNETMELK (76/211/AT)TE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hazr Ambalajl Mamullerin Arlk ve Hacim Esasna Gre Net Miktar Tespitine Dair Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik, dolum iletmecisi tarafndan nceden belirlenmi deerleri tayan, arlk ve hacim birimleriyle ifade edilen ve 5 g veya 5 mlden daha az 10 kg veya 10 litreden daha fazla olmayan nominal dolum miktarna sahip hazr ambalajl belirli mamullere ilikin usul ve esaslar kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Hazr ambalajlar bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK Iin 5. Bakanlk Tarafndan Dolum letmecisinde, thalatda veya Yetkili Temsilcide Yaplacak Kontroller blmnde ve EK IIde belirtilen artlarda metrolojik kontrollere tabidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkras ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

lerinde sv rn bulunan hazr ambalajl mamuller nominal hacimleriyle, dier rnleri ieren hazr ambalajl mamuller nominal arlklaryla iaretlenir. Benzer olmas kaydyla, Avrupa Birlii lkeleri ile Trkiyedeki ticari teamller ve ulusal dzenlemelerin aksini ifade etmesi halinde bu kural uygulanmayabilir.

Belirli rn trlerine veya belirli hazr ambalajl mamullere ilikin ticari teamller veya dzenlemeler Avrupa Birlii lkeleri ile Trkiyede benzer deilse, bu hazr ambalajl mamullere en azndan, gnderilecei lkenin ticari teamllerine veya o lkede geerli ulusal dzenlemelere uygun olan metrolojik bilgilerin yazlmas zorunludur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK Iin 4. Dolum letmecisi ve thalatnn Sorumluluu blmnn ikinci paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

Bir hazr ambalajl mamuln ierdii rn miktar, dolum iletmecisi ve/veya ithalatsnn sorumluluunda arlk ve/veya hacim olarak llr ve kontrol edilir. Bu lm ve kontrollerin, gerekli ilemleri yapabilecek nitelikteki yasal l aletleri ile yaplmas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/4/2002

24722

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

1/6/2003

25125

2-

31/12/2003

25333

3-

1/7/2004

25509

4-

1/7/2006

26215

5-

4/8/2010

27662