19 Nisan 2013 Tarihli ve 28623 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 11/4/2013 Tarihli ve 343 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

—  Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Kamu İç Denetim Genel Tebliği

—  Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/4/2013 tarihli ve 28622 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.