16 Nisan 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28620

YNETMELK

lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlndan:

SORULARIN HAZIRLANMASI, SORU HAVUZUNUN OLUTURULMASI VE

SORULARIN GVENLNN SALANMASINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl tarafndan yaplacak snavlara ilikin sorularn hazrlanmas, soru havuzunun oluturulmas ve ifrelenmesi, basl veya elektronik ortamda yaplan snavlara ait sorularn gvenliinin salanmas, snav trleri ile snavlarn hazrlanmasnda grev alanlarn uymas gereken hususlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayl lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 7 nci maddesinin sekizinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aday: Bakanlka yaplan snav, lme, deerlendirme ve yerletirmelere hak kazanmak amacyla bavuran kiiyi,

b) Alan uzman: Sorularn hazrlanmasnda ve denetlenmesinde grev yapan kadrolu, szlemeli veya geici grevlendirme suretiyle alan Bakanlk personelini,

c) Atl soru havuzu: n bilimsel denetim veya n dzenleme sonucunda soru havuzuna alnmas uygun grlmeyen sorularn basl veya elektronik olarak topland ortam,

) Bakan: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakann,

d) Bakanlk/SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

e) Bilimsel denetmen: Sorunun bilimsel adan doruluunu, tek bir cevap ierdiini, ilgili snav iin uygunluunu kontrol eden Bakanlk personeli ile Bakanlk dndan grevlendirilen dier kiileri,

f) Daire Bakan: Soru Hazrlama ve Gelitirme Daire Bakan ve/veya Yabanc Dil Snavlar Daire Bakann,

g) Daire Bakanl: Soru Hazrlama ve Gelitirme Daire Bakanl ve/veya Yabanc Dil Snavlar Daire Bakanln,

) Elektronik snav: Snav trlerinden herhangi birinin veya birkann bilgisayar ortamnda yapld snav biimini,

h) Kapal dnem: Snavlarda her trl iletiimden izole edilmi bir ortamda, gerektiinde sorularn hazrlanmas ve denetlenmesi, snav evraknn basm, paketlenmesi ve nakil aralarna yklenmesi gibi sreleri kapsayan, yirmi drt saat esasna gre yrtlen almay,

) Nihai bilimsel denetim: Sorularn bilimsel adan doruluu, tek bir cevap ierdii, ilgili snav iin uygunluu, yazm kurallar, noktalama iaretleri ve benzeri kriterler asndan kontroln kapsayan denetimi,

i) n bilimsel denetim: Sorunun kullanlabilirliinin, soru trnn barndrmas gereken asgari gereklilikleri tayp tamadnn kontrol edildii bilimsel ve teknik denetim srecini,

j) n dzenleme: n bilimsel denetimden geen sorularn, dil, anlatm ve soru trnn gerektirdii zellikler asndan dzenlenerek nihai bilimsel denetime hazrlanmas ilemini,

k) Snav: Belirlenen usul ve esaslara gre adaylarn bilgi ve yetenek seviyelerini, sorulara verdikleri cevaplar ile yaptrlan uygulamalar kayt altna alma ilemlerini,

l) Soru havuzu: Snavlarda sorulmak zere hazrlanm olan sorularn basl veya elektronik olarak muhafaza edildii ortam,

m) Soru yazar: lgili alanda bilimsel almalar ile kendisini gelitirmi ve/veya SYM snavlarnn gerektirdii nitelikte soru hazrlayabilecek deneyime sahip retim elemanlarndan oluan alan uzmanlarn veya soru hazrlamak zere grevlendirilen, alannda yetkin grlm dier kiileri,

n) Taslak soru havuzu: Sorularn alan uzmanlar tarafndan n bilimsel denetimi ve n dzenlemesi yapldktan sonra denetmenler tarafndan nihai bilimsel denetim ve/veya dil denetimi yaplmas iin oluturulan soru havuzunu,

o) Temel soru kitap: Soru havuzundan, snavn zelliine gre seilen sorularn bir araya getirilmesiyle her bir aday iin oluturulan soru kitapklarna temel tekil edecek kitap

ifade eder.

KNC BLM

Soru Yazar ve Bilimsel Denetmen Havuzunun Oluturulmas,

Sorularn Hazrlanmas, n Dzenlemesi ve Bilimsel Denetimi

Soru yazar ve bilimsel denetmen havuzunun oluturulmas

MADDE 4 (1) Snavlarda alannda ihtisaslam, soru hazrlama ve denetleme tekniklerine vakf retim elemanlar, kamu grevlileri ve dier kiilerden oluan soru yazarlar ve denetmenlerin kimlik, adres ve ihtisas alanlarna ilikin bilgileri ieren bir veri taban oluturulur. Oluturulan soru yazar ve/veya bilimsel denetmen veri taban onaya sunulur. lgili Daire Bakanl tarafndan mezkr veri taban belirli dnemlerde gncellenerek soru yazma/denetleme performanslarnn yeterli olmad tespit edilenler belirli dnemlerde havuz dna karlr. Yeni soru yazarlar ve denetmenler ayn usulle veri tabanna dhil edilir. Soru yazar ve bilimsel denetmen olarak grevlendirileceklerde; yurt ii ve yurt d bilimsel yaynlar veya tezlerinin olup olmad, SYMnin uygulad snavlara ynelik herhangi bir dershane, ett merkezi, yaynevi ile bir ilikisinin bulunup bulunmad gibi kriterler gz nnde bulundurulur.

(2) Soru yazar veya bilimsel denetmen olarak ilk defa grevlendirilenlere alan uzmanlar tarafndan soru hazrlama ve denetleme eitimi verilir.

Sorularn hazrlanmas

MADDE 5 (1) Sorularn hazrlanmasnda aadaki usul ve esaslar uygulanr:

a) Sorularn hazrlanmasnda gizlilik esastr. Bakanlk gizliliin salanmas iin gerekli tedbirleri alr ve ilgili tm kurum ve kurulularla i birlii yapar.

b) Sorularn yazlmas da dhil olmak zere, soru hazrlama srecinin herhangi bir aamasnda grev alanlar, ilgili mevzuat erevesinde SYM tarafndan belirlenen gizlilik ve gvenlik kurallarna uymakla ykmldr.

c) Sorularn yazlmas, dzenlenmesi, bilimsel denetimlerden geirilmesi, snav sorularnn baslmas aamas da dhil olmak zere tm aamalarda grev yapanlarn kimlikleri gizli tutulur. Grevlilerin kimlikleri, ilgili mevzuatta yer alan istisnalar hari olmak zere hibir art ve koulda aklanamaz.

) Soru yazarlar, SYM iin yazdklar sorular baka hibir yerde kullanamaz, paylaamaz, baka bir kurum ve/veya kurulua satamaz ve/veya cretsiz devredemez. SYMdeki soru yazarlndan ve/veya bilimsel denetleme grevinden ayrldktan sonra dahi ayn esaslar geerlidir. Soru yazarlarna ve bilimsel denetmenlere bu hususlara riayet etmelerini teminen taahhtname imzalatlr.

d) Soru yazarlar tarafndan sorularn hazrlanmasnda, sorularn kullanlaca snavn nitelii, kapsam, seviyesi, aday kitlesi ve varsa kurum ve kurulularla imzalanan ilgili snav protokolleri gz nnde bulundurulur.

e) Sorularn grafik tasarm ve izimleri soru hazrlama faaliyetinin ayrlmaz bir parasdr.

f) Soru yazarlar tarafndan hazrlanan her soruya, soru yazarnn T.C. kimlik numaras ile sorunun, alan, yazara gre zorluk derecesi, seviyesi, konusu, alt konusu ve benzeri zellikleri kapsayan etiketleme ilemi yaplr.

g) Kamu/zel kurum ve kurulularnn talebi zerine imzalanan protokol ile yaplan snavlarda, mevzuatnda ak hkm yoksa ilgili kurumun grev alan dikkate alnarak sorulacak sorularn says, nitelii, konular, alt blmleri ve dier hususlar belirlemek zere Bakanlka komisyonlar oluturulabilir.

n bilimsel denetim, n dzenleme ve nihai bilimsel denetim sreleri

MADDE 6 (1) Snav sorularnn n bilimsel denetimi, n dzenlemesi ve nihai bilimsel denetimi aamalarnda aadaki esaslar uygulanr:

a) Etiketlenen sorular ncelikle n bilimsel denetime tabi tutulur. n bilimsel denetim, alan uzmanlar veya bilimsel denetmenlerce yaplr. n bilimsel denetimde sorunun barndrmas gereken asgari gereklilikleri tayp tamad kontrol edilir.

b) n bilimsel denetim sonucunda sorular kabul edilir ya da reddedilir. Kabul edilen sorularn, alan uzman tarafndan n dzenlemesi yaplarak taslak soru havuzuna aktarlr.

c) n bilimsel denetimde kabul edilen sorularn yazarna, soru bana 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Snav cretlerine likin Usul ve Esaslar kapsamnda cret denir. Reddedilen sorular iki yl sreyle atl soru havuzunda saklanr ve bu srenin sonunda imha edilir. Reddedilen soru iin soru yazar herhangi bir bilgi veya cret talep edemez.

(2) Taslak soru havuzundaki sorularn nihai bilimsel denetimini yapacak bilimsel denetmenler Bakanln grevlendirdii alan uzmanlar tarafndan havuzdan seilir. Denetmenler seilirken uzmanlk alanlar, denetlenecek sorunun ierii ve nitelikleri gibi hususlar gz nnde bulundurulur.

(3) Bir sorunun nihai bilimsel denetimi, farkl bilimsel denetmenlerce bireysel yaplabilecei gibi komisyon tarafndan da yaplabilir.

(4) Sorularn denetimi bireysel olarak yaplacaksa bir soruyu en az farkl bilimsel denetmenin denetlemesi esastr ancak uzman saysnn yeterli olmad alanlarda daha az sayda bilimsel denetmen grevlendirilebilir. Bilimsel denetmenler; sorular mnferit olarak denetler, eksiklik veya hata varsa ilgili dzeltmelerini yapar, gr ve nerilerini basl veya elektronik ortamda alan uzmanlarna iletir. Yapm olduu denetim ve dzeltmeyi ieren formu imzalar. Denetimi yaplan soru dier bilimsel denetmenlere denetlettirilebilir.

(5) Herhangi bir sorunun nihai bilimsel denetimden geebilmesi iin bilimsel denetmenlerin o soru ile ilgili bilimsel doruluk konusunda ortak karar vermesi gerekir. Soru ile ilgili olarak uyumazlk yaanr ve mutabakat salanamazsa soru havuzuna alnmaz, tekrar deerlendirilir ya da taslak soru havuzundan karlarak atl soru havuzunda arivlenir.

(6) Sorularn bilimsel denetmen/komisyon marifetiyle nihai bilimsel denetimi yaplrken;

a) Sorunun soru hazrlama kurallarna uygun yazlp yazlmad,

b) Sorunun bilimsel adan tartmaya gerek olmayacak netlikte olup olmad,

c) Soru kknn veya eldiricilerin yanl bilgilendirmeye veya anlamaya yol ap amad,

) Soruda kullanlan terim, sembol ve kelimelerin literatre uygun olup olmad,

d) Kkte ve seeneklerde kullanlan kelimelerin, ifade biimlerinin, noktalama iaretlerinin, tablolarn, grafiklerin veya ekillerin soruda verilmek istenenden farkl bir alglamaya yol ap amad,

e) Soru ile llmek istenen kazanm varsa bu kazanma uygunluu,

f) Sorunun herhangi bir grubu, meslek grubunu ve kamuoyunu rencide etmeyecek nitelikte olup olmad,

g) Snavn konusu, tr ve zelliine gre Bakanlka baka kriterler belirlenmise bu kriterlere uygunluu

gibi esaslar gz nnde bulundurulur.

(7) Bilimsel denetmenler veya komisyon yeleri sorularn onay ilemini slak ve/veya elektronik imza ile yapar.

(8) Soru yazarlar, bilimsel denetmenler veya komisyonlar tm i ve ilemlerini gizlilik ierisinde yrtrler.

(9) Farkl bilimsel denetmenler tarafndan farkl zamanlarda gerekletirilen soru denetimlerinde, bilimsel denetmenlerin ismi gizli tutulur.

(10) Bakanlk, soru yazar ve bilimsel denetmenlere; hazrladklar, denetledikleri ve snavlarda sorulan sorulara adaylar tarafndan itiraz edilmesi veya iptal iin yargya bavurulmas durumunda teknik ve bilimsel rapor hazrlatarak itiraz veya iptal ile ilgili grn isteyebilir.

(11) Sorularn hizmet alm yoluyla kiilerden, zel veya kamu kurum ve kurulularndan temin edilmesi durumunda denetim iin ayn usul ve esaslar uygulanr.

(12) Tm denetim aamalarndan gemi taslak soru havuzundaki sorular, dil denetimine tabi tutulmayacaksa alan uzmanlar tarafndan soru havuzuna alnr.

Dil denetimi

MADDE 7 (1) Bilimsel adan doruluu ve snavlarda kullanma uygunluu belirlenmi sorular alan uzmanlar veya dil denetmenleri tarafndan dil denetimine tabi tutulabilir. Dil denetimi nihai bilimsel denetimin bir parasdr. Sorular dil denetimi ile sorulacak ve soru havuzuna alnacak aamaya getirilir. Dil denetmeni tarafndan sorunun ierii ile ilgili bir deiiklik nerisi yapld takdirde bu neri, alan uzman tarafndan ayn bilimsel denetmenlere kontrol ettirilebilir.

NC BLM

Soru Havuzunun Oluturulmas, Sorularn Gvenliinin Salanmas,

ifrelenmesi ve Sorularn Analizi

Soru havuzunun oluturulmas

MADDE 8 (1) Nihai bilimsel denetim ve dil denetiminden geen sorular, taslak soru havuzundan karlarak alan uzmanlar tarafndan tasnifli olarak soru havuzuna aktarlr. Soru havuzunda; sorunun yazar ile bilimsel denetmenler ve varsa dil denetmenlerinin kimlik bilgileri, denetleme tr, tarihleri ve benzeri bilgiler ile birlikte saklanr.

(2) Sorular; fiziki bakmdan gvenlii salanm, internet balants olmayan, d dnya ile balants kontroll ve gerekli gvenlik nlemleri alnm bir ortamdaki soru havuzunda saklanr.

(3) Alan uzmanlar veya Bakanlka yazl olarak grevlendirilenler haricinde, soru havuzunun bulunduu ortama kimse eriemez.

(4) Soru havuzunda meydana gelebilecek teknik arza ve benzeri durumlarda mdahaleyi yapacak grevlinin yannda daima Bakan tarafndan grevlendirilen bir personel bulundurulur. Teknik mdahalede bulunan grevlilerin soru havuzundaki sorulara eriimine izin verilmez.

Sorularn gvenliinin salanmas ve ifrelenmesi

MADDE 9 (1) Sorularn gvenliinin salanmasnda aadaki esaslara uyulur:

a) Soru havuzundan sorularn seilmesi ve sisteme eriim sadece Bakan tarafndan grevlendirilen ve sisteme giriine onay verilen SYM personeli tarafndan, kriptolu cihazlarla salanr. Elektronik snav yaplmas durumunda; snavn ve sorularn tr, ierii, konu dalm, sorularn zorluk derecesi gibi kriterler gz nnde bulundurularak snavn elektronik ortamda oluturulmas salanr. Soru havuzuna eriimde hangi gvenlik aralarnn kullanlacana Bakan karar verir.

b) Soru havuzundaki sorular mevzuatta ngrlen zel dzenlemeler hari olmak zere hibir koulda ksmen ya da tamamen hi kimseye verilemez, eriime alamaz.

c) Temel soru kitap, gerekli gvenlik nlemleri altnda, Bakanlk tarafndan grevlendirilen kiilerce soru havuzundan snavn zelliine gre seilen sorularn birletirilmesiyle oluturulur.

) Basl ortamda yaplan snavlarda soru kitapklar kapal dnemde baslr. Kapal dnem ortamna; Bakan, grevlendirdii Bakan Yardmcs ve kapal dnemde grevlendirilen personel haricinde kimse giremez. Bakan ve Bakan Yardmclar haricinde, her ne sebeple olursa olsun bu blmde olanlar blmlerini terk edemezler. Hastalk ve benzeri durumlarda Bakanln bilgisi dhilinde resm veya zel gvenlik grevlilerinin nezaretinde mdahale yaplr. Kapal dnem, ilgili snavn bitmesiyle birlikte sona erer.

Sorularn analizi

MADDE 10 (1) Snavlar tamamlandktan sonra ilgili birim tarafndan tm sorularn istatistiksel ve madde analizleri gerekletirilebilir. Snav sonular ve analizler deerlendirildikten sonra sonular ilgili soru yazar ve bilimsel denetmenlerle paylalabilir. Adaylar sorular ile ilgili itirazlar soru yazarna ve bilimsel denetmenlere ve gerektiinde haricen grevlendirilecek konunun uzman retim yelerine ileterek soru ile ilgili gr ve dnceleri talep edebilir. Elde edilen bulgular sorunun yanl veya eksik olduunu gsterdii takdirde, ilgili soru SYM Ynetim Kurulu tarafndan iptal edilebilir. Hatal veya eksik soru hazrlayan veya denetleyenler uyarlabilecei gibi havuzdan da karlabilir.

DRDNC BLM

Snavlarn Hazrlanmasnda Grev Alanlarn Uymas Gereken

Hususlar, Taahhtname ve Snav Trleri

Snavlarn hazrlanmasnda grev alanlarn uymas gereken hususlar

MADDE 11 (1) Sorularn hazrlanmas da dhil olmak zere, snav srecinin herhangi bir aamasnda grev alanlar, grevlerini, 6114 sayl Kanun, bu Ynetmelik, 26/9/2012 tarihli ve 28423 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adaylarn ve Snav Grevlilerinin Snav Binalarna Giri Koullarna likin Ynetmelik ve SYM Ynetim Kurulu kararlar ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun olarak yerine getirirler.

Taahhtname

MADDE 12 (1) Sorularn gizlilik ve gvenliini salamak zere, soru hazrlama ve n/nihai bilimsel denetim aamalarnda grevlendirilen soru yazarlar bilimsel denetmenler, dil denetmenleri ve ilgili Daire Bakanlklarnda grev yapan kadrolu, szlemeli geici grevli personele taahhtname imzalatlr.

(2) Bu taahhtnamede grevlendirilenlerin;

a) 6114 sayl Kanunu ve ilgili idari dzenlemeleri, bu dzenlemelerin soru yazarna ve/veya bilimsel denetmene ykledii tm ykmllkleri anlayp kabul ettiini,

b) SYMdeki almalarn ieriini kapsayan benzer almalarn srdrld dershane, ett merkezi, snavlara ynelik test hazrlama kitab karan basmevi ve benzeri bir kurumda hibir grevinin olmadn ve SYM ile iliiini kestii tarihten itibaren bir yl iinde hibir grev almayacan,

c) Hazrlad ve/veya denetledii sorularla ilgili olarak ksmen de olsa nc kiilere hibir ekilde bilgi vermeyeceini, sorularn niteliine dair bir aklamada bulunmayacan,

) Snavlarn gvenlii ve gvenirlii hususunda zafiyet oluturacak beyan ya da fiillerde bulunmayacan; sorular zel ileri de dhil olmak zere baka hibir yerde kullanmayacan, konu ile ilgili olsun olmasn baka zel ve tzel kurum, kurulu, kii ve temsilci yetkilisine elden, postayla, elektronik olarak veya hibir ekilde vermeyeceini,

d) 6114 sayl Kanunun 10 uncu maddesi kapsamnda kamu grevlisi olduunu, bu madde kapsamndaki hukuki ve cezai mesuliyetinin bulunduunu,

e) Hazrlad ve/veya denetledii sorularn tamamnda, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan tm haklarn; hususiyetini bozmamak kaydyla sorular deitirme ve devir hakk da dhil olmak zere creti karlnda SYMye devrettiini,

f) SYMnin tekilat yaps ve grevleri gerei; sorular belli bir sre snrlamasna bal kalmakszn uygun grd zaman, yer ve ekilde kullanabileceini, bedelli veya bedelsiz kullandrabileceini veya soru havuzuna dhil edebileceini, Bakanln kullanlmayan sorularn yazarna bilgi vermeksizin sorular imha edebileceini ve hibir hak iddia etmeyeceini,

g) SYMnin hazrlad herhangi bir snava birinci derece kan ve kayn hsmlarnn girmesi hlinde bunu ilgili birime en ge ilgili snavn bavuru sresinin bitimine kadar bildireceini,

) Taahhdne aykr davran hlinde doabilecek her trl hukuki ve cezai yaptrm kabul ettiini

belirleyen esaslar yer alr. SYM gerekli grdnde bu esaslar hukuki, idari, teknolojik ve bilimsel gelimelere bal olarak deitirebilir.

(3) Soru hazrlama ve denetleme faaliyetinin SYMde veya Bakanlka belirlenen binalarda yaplmas durumunda soru yazarlar ve denetmenler SYM tarafndan belirlenen binalara giri ve k koullarna uymak zorundadr.

Snav trleri

MADDE 13 (1) Snavlar, mahiyeti itibaryla aada yer almaktadr:

a) Yksekretim Kurulu kararlarna veya ilgili mevzuat hkmlerine istinaden bata yksekretim kurumlarnda n lisans, lisans veya lisansst renim grecek adaylarn puan sralamasna gre tespiti veya yerletirilmesi ile yksekretim kurumlarnda atama veya ykselmelerde esas alnan snavlar olmak zere, ulusal ve uluslararas her trl bilim, yetenek veya yabanc dil snavlar.

b) lgili mevzuat hkmleri uyarnca kamu kurum ve kurulularnn kadro ve pozisyonlarnda grev almaya veya grevde ykselmeye ynelik ilgili kurumun talebine bal olarak yaplan snavlar.

c) zel hukuk tzel kiilerinin talep ettikleri snavlar.

(2) Snavlarda, basl, elektronik veya szl olmak zere;

a) Bir sorunun doru cevabnn, verilen seenekler arasndan bulunmasna dayanan oktan semeli snav,

b) Herhangi bir dilde verilmi olan bir metnin baka bir dile tercme edilmesine dayanan eviri snav,

c) Adayn, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da ksa bir metin yazmasna, verilen problemleri yazarak zmesine ya da verilen sorulara uzun veya ksa, yazl veya szl cevaplar vermesine dayanan ak ulu snav,

) Adayn elektronik bir ses kaynandan dinleyerek, sorulan sorular yantlad dinleme-anlama snav,

d) Adayn kendisinden istenen bir konuda veya karsnda bulunan biriyle yapt konumann kaydedilerek sonradan veya ayn anda puanland konuma snav

trlerinden biri ve/veya birka kullanlabilir.

(3) Bakanlk yaplacak snavlarda kullanlacak snav tr veya kriterlerini belirler ve ilgili snav protokol veya klavuzunda aklar.

(4) Bakanlk hukuki, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelimelere gre yeni snav trleri belirleyebilir. Teknolojik gelimelere bal olarak elektronik ortamda ak ulu, oktan semeli veya szl olarak elektronik snav yaplmas durumunda, Bakanlk bu snavlara ilikin zel usul ve esaslar oluturur.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Cezai hkmler

MADDE 14 (1) Sorularn hazrlanmas, denetlenmesi veya snavn uygulanmas srecinde ihmali, kusuru veya kast bulunan grevliler hakknda, genel hkmler sakl kalmak kaydyla, 6114 sayl Kanunun 10 uncu maddesindeki cezai hkmler uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.