15 Nisan 2013 Tarihli ve 28619 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal Ürünler Tasarım Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri