13 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28617

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

DANIMANLIK HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 52 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan olarak ibaresinden sonra gelmek zere idarelerce veya mahkeme kararyla ibaresi, ayn maddenin sonuna ise aadaki fkra eklenmitir.

(5) Haklarnda ihalelere katlmaktan yasaklama karar bulunmamas kaydyla, kamu davas alanlara ilikin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen zel dzenleme veya zel kanunlarda yer verilen dzenlemeler nedeniyle ihalelere katlamayacak durumda olduu halde ihalelere katlan istekliler sadece ihale d braklr. Bu durumda olanlar hakknda ayrca 4734 sayl Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptrmlar uygulanmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin EK-1inde yer alan KK014.0/D Standart Formu Bavuru Mektubunun 3) 4734 sayl Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereince ihale konusu ie kendimiz veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla bavuru yapmadmz beyan ediyoruz. eklindeki 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlm, dier maddeler buna gre teselsl ettirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin EK-1inde yer alan KK015.0/D Standart Formu Gtr Bedel Teklif Mektubunun 3) 4734 sayl Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereince ihale konusu ie kendimiz veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediimizi beyan ediyoruz. eklindeki 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlm, dier maddeler buna gre teselsl ettirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin EK-1inde yer alan KK016.1/D Standart Formu Birim Fiyat Teklif Mektubunun 3) 4734 sayl Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereince ihale konusu ie kendimiz veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediimizi beyan ediyoruz. eklindeki 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlm, dier maddeler buna gre teselsl ettirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesinin 10 uncu maddesine aadaki madde eklenmitir.

10.3. Haklarnda ihalelere katlmaktan yasaklama karar bulunmamas kaydyla, kamu davas alanlara ilikin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen zel dzenleme veya zel kanunlarda yer verilen dzenlemeler nedeniyle ihalelere katlamayacak durumda olduu halde ihalelere katlan istekliler sadece ihale d braklr. Bu durumda olanlar hakknda ayrca 4734 sayl Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptrmlar uygulanmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Ek-3nde yer alan Danmanlk Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesine aadaki madde eklenmitir.

8.3. Haklarnda ihalelere katlmaktan yasaklama karar bulunmamas kaydyla, kamu davas alanlara ilikin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen zel dzenleme veya zel kanunlarda yer verilen dzenlemeler nedeniyle ihalelere katlamayacak durumda olduu halde ihalelere katlan istekliler sadece ihale d braklr. Bu durumda olanlar hakknda ayrca 4734 sayl Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptrmlar uygulanmaz.

MADDE 7 Bu Ynetmeliin 1 inci, 5 inci ve 6 nc maddeleri, 1/11/2012 tarihli ve 6359 sayl Kanunun yrrle girdii 10/11/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde; dier maddeleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511

4-

16/3/2011

27876

5-

20/4/2011

27911

6-

16/7/2011

27996

7-

15/7/2012

28354