13 Nisan 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28617

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

EREVE ANLAMA HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl Resm Gazetede yaymlanan ereve Anlama haleleri Uygulama Ynetmeliinin 11 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) landa ve ereve anlamada ereve anlamann sresi belirtilir. Bu sre krk sekiz ay aamaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin EK-1inde yer alan KK013.M/ Standart Formu Birim Fiyat Teklif Mektubunun 3) dari artnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dnda, 4734 sayl Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereince ihale konusu ie kendimiz veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediimizi beyan ediyoruz. eklindeki 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlm, dier maddeler buna gre teselsl ettirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin EK-1inde yer alan KK013.H/ Standart Formu Birim Fiyat Teklif Mektubunun 3) 4734 sayl Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereince ihale konusu ie kendimiz veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediimizi beyan ediyoruz. eklindeki 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlm, dier maddeler buna gre teselsl ettirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin EK-1inde yer alan KK013.Y/ Standart Formu Birim Fiyat Teklif Mektubunun 3) 4734 sayl Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereince ihale konusu ie kendimiz veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediimizi beyan ediyoruz. eklindeki 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlm, dier maddeler buna gre teselsl ettirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin EK-1inde yer alan KK013.1/ Standart Formu Birim Fiyat Teklif Mektubunun 3) 4734 sayl Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereince ihale konusu ie kendimiz veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediimizi beyan ediyoruz. eklindeki 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlm, dier maddeler buna gre teselsl ettirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Mal Almlarna Ait Tip Mnferit Szlemenin 10 uncu maddesinin (13) numaral dipnotunda yer alan dari artnamede ksmi kabul yaplaca ngrlm ise teslim tarihleri ile ekli belirtilecektir. cmlesi yrklkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

16/3/2011

27876

3-

8/9/2011

28048

4-

14/11/2012

28467