10 Nisan 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28614

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS BAHARAT TEBL

(TEBL NO: 2013/12)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; baharatn tekniine uygun ve hijyenik ekilde retilmesi, hazrlanmas, ilenmesi, depolanmas, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aamalarnda tamas gereken zelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli tlm, ufalanm ve btn haldeki baharat ve baharat karmlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Az gelimi ve clz tohum: Olgunlamam ve buruuk tohumlar,

b) Baharat: eitli bitkilerin tohum, tomurcuk, ekirdek, meyve, iek, kabuk, kk, gvde, rizom, yumru, yaprak, sap, soan gibi ksmlarnn kurutulup; btn halde ve/veya ufalanmas ve/veya tlmesi ile elde edilen gdalara renk, tat, koku ve lezzet vermek iin kullanlan rnleri,

1) Ada ay: Salvia sericeo-tomentosa Rech.f. Salvia sclarea L., Salvia officinalis L. ve Salvia fruticosa Mill. (Lamiaceae), Salvia triloba alms gen bitkilerinin kurutulmu yapraklarn,

2) Anason: Pimpinella anisum L. (Apiaceae) trne giren bitkilerin meyvelerini,

3) Ard: Juniperus communis L. (Cupressaceae) aalarnn, hasat edilerek kurutulmu meyvelerini,

4) Aspir iei: Carthamus tinctorius L. trne giren bitkilerin olgunlama sonrasnda aan ve kurutulan krem, turuncu, beyaz, krmz gibi renklerde olabilen ieklerini,

5) Beyazbiber-Akbiber: Piper nigrum L. (Piperaceae) trne giren bitkilerin, olgunlatktan sonra toplanp tekniine uygun olarak kurutulmu ve d kabuklar soyulmu meyvelerinin tane veya tlm halini,

6) Biberiye-kudili: Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) trne giren bitkilerin tekniine uygun olarak kurutulmu yapraklarn,

7) Cedvar: Curcuma zedoaria (Christm.) Rosc. (Zingiberaceae) trne giren otsu ok yllk bitkilerin tekniine uygun olarak karlm ve kurutulmu rizomunu,

8) am fst: Pinus cinsine giren bitkilerin tohumlarnn kabuu syrlm ve zarndan temizlenmi, embriyosu da bulunan endosperm ksmn,

9) emenotu-buyotu: Trigonella foenum-graecum L. (Fabaceae) trne giren bitkilerin sardan sarms kahverengine kadar deien renklerdeki tekniine uygun olarak kurutulmu olgun tohumlarn veya bunlarn tlm halini,

10) rekotu: Nigella sativa L. ve Nigella damescena L. (Ranunculaceae) trne giren bitkilerin meyveleri ierisinde oluan tohumunu,

11) rtkotu: Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin (Apiaceae) bitkilerinin tekniine uygun olarak kurutulmu yapran,

12) Defne yapra: Laurus nobilis L. (Lauraceae) trne giren bitkilerin tekniine uygun olarak kurutulmu yapran,

13) Dereotu: Anethum graveolens L. (Apiaceae) bitkilerinin hasat edilerek tekniine uygun olarak kurutulmu yapran,

14) Fesleen: Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) trne giren bitkilerin tam ieklenme dneminde hasat edilerek yeil renge sahipken tekniine uygun olarak kurutulduktan sonra saplarndan ayrlm yaprak, iek ve srgn ular karmn,

15) Frenk kimyonu: Carum carvi L. (Apiaceae) trne giren bitkilerin tam olgunlamadan toplanp tekniine uygun olarak kurutulmu, tohumu andran meyvelerinin tane veya tlm halini,

16) Hardal: Brassica nigra, Brassica juncea, Sinapis alba trlerine giren bitkilerin tohumlarn veya tlm halini,

17) Haha: Papaver somniferum L. (Papaveraceae) trne giren bitkilerin tekniine uygun olarak kurutulmu tohumlarn,

18) Havlcan: Alpinia officinarum H. (Zingiberaceae) ok yllk otsu bitkilerin tekniine uygun olarak karlm ve hazrlanm rizomunu,

19) Hindistan cevizi: Cocos nucifera L. (Arecaceae) trne giren bitkilerin tam olgunlam meyvelerinin rendelenmi halini,

aa) Ya azaltlm hindistan cevizi: Cocos nucifera L. (Arecaceae) trne giren bitkilerin tam olgunlam meyvelerinin rendelenmi ve tekniine uygun olarak ya azaltlm gda sanayinde kullanlan, dorudan tketiciye sunulmayan halini,

20) Hintcevizi-Besbase: Myristica fragrans Houtt (Myristicaceae) trne giren bitkilerin olgun meyvelerinin etli dokusu ve sert kabuu ayrlm i ksmn,

21) sot: Capsicum cinsine (Solanaceae) ait bitkilerin tam olgunlam meyvelerinin tekniine uygun olarak saplar alndktan sonra kurutulmas, su ile tavlanarak uygun partikl byklnde krclarda krlmas, 70-80 oC scaklkta 3-12 gn bekletilmesi ve yemeklik bitkisel sv ya ve yemeklik tuz ilave edilmesiyle elde edilen, kendine zg, tat, koku, aroma ve krmzdan siyaha kadar farkl renklerdeki yar fermente baharat,

22) Kakule: Elettaria cardamomum L. Maton (Zingiberaceae) trne giren bitkilerin olgunlamaya yakn meyvelerinin tekniine uygun olarak kurutulmu halini veya bu meyvelerden ayrlm tohumlarn,

23) Karabiber: Piper nigrum L. (Piperaceae) trne giren bitkilerin genellikle olgunlamadan toplanp, tekniine uygun olarak kurutulmu olan gri, kahve, yeil veya siyah renkli yzeyleri buruuk meyvelerinin tane veya tlm halini,

24) Karanfil: Eugenia caryophyllata Thunb. (Myrtaceae) trne giren bitkilerin almam iek tomurcuklarnn tekniine uygun olarak kurutulmu tane veya tlm halini,

aa) Ana karanfil: 4 adet ie doru kvrk, anak yapraklar ile sarlm, yumurta eklinde kahverengi zms meyvelerini,

bb) Basz karanfil: Tomurcuk ba kopmu, sadece sap kalm karanfili,

cc) Koker karanfil: Yeterli kurutulmama sebebiyle fermentasyona uram soluk kahve renkli beyazmtrak, unlu grnl, buruuk yzl karanfilleri,

25) Kebabiye: Piper cubeba L. (Piperaceae) bitki meyvelerinin tam olgunlamadan nce hasat edilerek kurutulmu meyveleri,

26) Kekik: Thymus cinsine giren bitkilerin tekniine uygun olarak kurutulduktan sonra ufalanarak saplarndan ayrlm yaprak, iek ve srgn ular karmn,

27) Krmzbiber: Capsicum (Solanaceae) cinsine giren bitkilerin tam olgunlam meyvelerinin tekniine uygun olarak saplar alndktan sonra kurutulup, tlm halini,

28) Krmz karabiber: Schinus terebinthifolius ve Schinus molle trlerine giren bitkilerin meyvelerinin olgunlamas sonrasnda tekniine uygun olarak kurutulan, krmz ve pembenin tonlarnda renklerde olan, tane veya tlm halini,

29) Kimyon: Cuminum cyminum trne giren bitkilerin olgunlatktan sonra toplanp tekniine uygun olarak kurutulan meyvelerinin tane veya tlm halini,

30) Kini: Coriandrum sativum L. (Apiaceae) trne giren bitkilerin kre eklindeki sarms yeilden ak kahverengine kadar deien renklerdeki meyvelerinin tekniine uygun olarak kurutulmu veya bunlarn tlm halini,

31) Kuzm: Vitis vinifera L. (Vitaceae) trne giren ufak taneli zmlerin ykanp, tekniine uygun olarak kurutulmu halini,

32) Mahlep: Prunus mahaleb L. (Rosaceae) trne giren bitkilerin olgunlam meyvelerinin sert ekirdei krlarak karlan iinin tane veya tlm halini,

33) Maydanoz: Petroselinum sp. bitkilerinin tekniine uygun olarak kurutulmu yapraklarnn btn veya ufalanm veya tlm halini,

34) Melisa-oulotu: Melissa officinalis L. (Lamiaceae) bitkilerinin ou zaman tam amam iekli ksmlarla birlikte yapraklarn,

35) Mercankk: Origanum majorana bitkisinin ou zaman tam amam iekli ksmlarla birlikte yapraklarnn tekniine uygun olarak kurutulduktan sonra ufalanarak saplarndan ayrlm yaprak, iek ve srgn ular karmn,

36) Meyankk: Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae) bitkisine ait rizomlarn usulne uygun olarak kurutulmas ve paralanmas ile elde edilen halini,

37) Nane: Mentha (Lamiaceae) cinsine giren kltr bitkilerinin ieklenme dneminde hasat edilen ve tekniine uygun olarak kurutulmu yapraklarnn saplarndan syrlp ufalanm halini,

38) Pul krmzbiber: Capsicum (Solanaceae) cinsine giren bitkilerin tam olgunlam meyvelerinin tekniine uygun olarak saplar alndktan sonra kurutulup, su ile tavlanp, farkl boyutlarda tlerek ya da paralanarak pul haline getirilmi, yemeklik bitkisel sv ya ve yemeklik tuz kartrlm halini,

39) Reyhan: Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) trne giren bitkilerin olgun dneminde rengi mor iken tekniine uygun olarak kurutulduktan sonra saplarndan ayrlm yaprak, iek ve srgn ular karmn,

40) Rezene: Foeniculum vulgare Mill.var. dulce (Apiaceae) cinsine giren bitkilerin tekniine uygun olarak kurutulmu meyvelerinin btn veya tlm halini,

41) Safran: Crocus sativus L. (Iridaceae) trne giren bitkilerin stigmalarnn turuncu-krmz renkli u ksmnn ya ve balmumu iermeyecek ekilde tekniine uygun olarak kurutulmu halini,

42) Salep: ieklenmesini tamamlam Orchidaceae familyasna dahil yumru balayan farkl cins ve trlere ait toprak orkidelerinin yumrularnn tekniine uygun olarak temizlenip su veya stte halandktan sonra kurutulup tlm veya tlmemi halini,

43) Sarmsak: Allium sativum L. (Alliaceae) trne ait soanlarn tekniine gre ilenerek kurutulmu, dilimlenmi ve tlm, granle edilmi halini,

44) Sater: Satureja hortensis trne giren bitkilerin iekli ksmlarla birlikte yapraklarnn tekniine uygun olarak kurutulduktan sonra ufalanarak saplarndan ayrlm yaprak, iek ve srgn ular karmn,

45) Soan: Allium cepa L. (Alliaceae) trne ait soanlarn tekniine gre ilenerek kurutulmu, dilimlenmi, tlm veya granle edilmi halini,

46) Sumak: Rhus aromatica trne giren bitkilerin olgunlam meyvelerinin hasat edilip tekniine uygun olarak kurutulduktan sonraki btn halini ya da sofra tuzu (arlka en fazla % 6) katlarak tlm btn halini veya tlm meyve kabuklarn,

47) Susam: Sesamum indicum L. (Pedaliaceae) trne giren bitki tohumlarnn tekniine uygun olarak kurutulmu halini,

48) Tarn: Cinnamomum (Lauraceae) cinsine giren bitkilerin, dallar ve gen srgnlerinin kabuklarndan, mantar ve parankima dokusunun syrlmasndan sonra kalan i kabuunun tekniine uygun olarak kurutularak tlm halini,

aa) in tarn kabuu: Cinnamomum cassia Presl. (Lauraceae) aalarnn gen srgnlerinin kurutulmu kabuklarnn, ksmen veya tamamen mantar tabakasyla rtl ve przl halini,

bb) Seylan tarn kabuu: Cinnamomum zeylanicum Blumeun gen dallarnn, soyulmu kabuklarnn, mantar tabakas olmayan ve yzeyi przsz halini,

49) Tarhun: Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) trne giren bitkilerin ieklenme dneminde hasat edilip tekniine uygun olarak kurutulmu ve saplarndan syrlm yapraklarn,

50) Vanilya: Vanilla fragrans trlerinin tam olgunlamadan toplanp, dier btn baharatlardan farkl olarak krleme ile solma noktasna kadar kurutulup enzim etkisi balatlarak, tekniine uygun olarak kurutulan ve bekletilen kr edilmi meyvelerini,

51) Yenibahar: Pimenta officinalis trne giren bitkilerin olgunlam, dolgun, 4,5-9,5 mm apnda, koyu kahve renkli meyvelerinin tekniine uygun olarak kurutulmu tane veya tlm halini,

52) Zencefil: Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae) trne giren bitkilerin, 20 mmden daha uzun ekilsiz, paralar halinde bulunan, kabuu soyulmu veya soyulmam olarak, tekniine uygun ekilde kurutulmu kksaplarn ve bunlarn para veya tlm halini,

53) Zerdeal: Curcuma longa L. (Zingiberaceae) trne giren bitkilerin temizlenip, suda kaynatldktan sonra, tekniine uygun olarak kurutulmu, koyu sar renkli birincil veya ikincil parmak ve soan eklindeki kksaplarnn btn veya tlm halini,

c) Baharat karm: Tekniine uygun olarak hazrlanm baharatlarn bir araya getirilmesiyle elde edilen karm,

) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

d) Boy zellii: Her rn iin tlm baharatn % 90nn geebilecei elek gz akl deerini,

e) Bozuk tane: rm, kflenmi, ezilmi, topaklanm, filizlenmi, kzm, nemden bozulmu, hastalkl, bcek yenikli taneleri,

f) Hafif tane: leri ksmen veya tamamen bo olan karabiber tanelerini,

g) Krk yaprak: En ok 1/4 kopmu yapra,

) Kurutma: (a) bendinde tanmlanan baharatlarn kullanlan ksmlarnn kendine has renk, uucu ya gibi zellikleri tayacak ekildeki doal yollarla veya uygun teknolojik metotlarla kurutulmas ilemini,

h) Lekeli yaprak: Yzeyinin 1/5inden fazlasnda illenme, benek, erit, adack ve benzeri grnte renk farklar bulunan yapraklar,

) tme: Baharatn hazrlanmasnda kullanlan bitki veya bitki paralarnn tekniine uygun olarak temizlenip, kurutulduktan sonra tlmesi ilemini,

i) Siyah tane: D kabuklar tamamen soyulmam koyu renkli karabiber tanelerini veya tamamen bo olan beyazbiber tanelerini,

j) ekerlenmi tane: inde veya dnda kolayca fark edilebilen, grnn ve tadn olumsuz ynde etkileyen eker kristalleri olumu ku zm tanelerini,

k) Yabanc madde: Baharatn hazrlanmasnda kullanlan bitki ve bitki paralar dnda, gzle grlebilen kendisinin istenen ksmndan baka her trl maddeyi,

ifade eder.

rn zellikleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin zellikleri aada verilmitir:

a) Baharatn fiziksel ve kimyasal zellikleri Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4e uygun olur. Deer belirlenmeyen rn-kriter iin denetimlerde bu kriterler arattrlmaz.

b) Baharat kendine zg tat, koku ve renkte olur; yabanc tat ve koku alm olmaz ve bozuk tane iermez.

c) Baharatn ierisinde canl bcekler, gzle grlebilen veya grlmeyen l bcekler ile bunlarn kalntlar ve dier zararllarn kalntlar bulunmaz.

) tlm baharat, en az %90 baharata zg gz akl Ek-2de belirlenmi olan eleklerden geecek ekilde ince ekilmi olmak zorundadr.

d) Baharata ve baharat karmlarna rnlerin kendi doasndan gelen niasta hari olmak zere niasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri katlmaz. Karabiberin doasndan gelen niasta gz nne alnarak, niasta miktar % 55ten fazla olamaz.

e) tlm zerdealda kurun kromat deneyi negatif olmak zorundadr.

f) Safranda toplam azot miktar kuru madde zerinden ktlece en ok %3, renklendirme gc 400 nmde en az 130 olmak zorundadr.

g) Tane hardalda tr karm ktlece en ok %15 olmak zorundadr.

) Ac ve tatl tlm krmzbiberlerde ilave edilecek yemeklik bitkisel sv ya arlka %1i geemez.

h) Pul krmzbiberlerde ve isotta ilave edilecek yemeklik bitkisel sv ya arlka %6y, tuz miktar % 7yi, tohum ve tohum paralar ktlece % 40 kuru madde zerinden toplam ya miktar %18i geemez.

) Pul krmzbiberlerde ve isotta kendinden olan sap ve dal paralar ktlece %1i geemez.

i) Ku zmnde, 25 gdaki tane says 200-500 arasnda olmak zorundadr.

j) Hindistan cevizinde kalsiyum oksit oran kuru maddede ktlece en ok % 0,35 olmak zorundadr.

k) Ya azaltlm hindistan cevizi, perakende sat yerlerinde dorudan tketiciye sunulamaz. Ancak, retim yerleri ve gda toptanclarnda sata sunulabilir.

l) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlere 6/11/1999 tarihli ve 23868 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Inlama Ynetmeliine uygun olarak nlama ilemi yaplabilir.

m) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden bitkisel ya kullanmna izin verilenlerde 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Ad ile Anlan Yalar Teblii (Tebli No: 2012/29)nde tanmlanan bitkisel yalar kullanlr.

Katk maddeleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin katk maddelerine ilikin, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliinde yer alan hkmler uygulanr.

Bulaanlar

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki bulaan miktarlar hususunda 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bulaanlar Ynetmeliinde yer alan hkmler uygulanr.

Pestisit kalntlar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki pestisit kalnt miktarlar hususunda 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmeliinde yer alan hkmler uygulanr.

Hijyen

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin mikrobiyolojik kriterleri ve hijyen hususlarnda, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Ynetmelii ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda Hijyeni Ynetmeliinde yer alan hkmler uygulanr.

(2) Doal yollarla yaplan kurutmalarda bitkiler, toprak ile dorudan temas halinde olmamaldr ve yerden yksek platformlarda veya uygun bir materyalden yaplm demelerin zerinde kurutulur.

(3) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin ambalajsz olarak piyasaya arz edilmesi halinde Ek-5te yer alan hijyen kurallarna uyulur.

Ambalajlama

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rn ambalajlarnda, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinde yer alan hkmler uygulanr.

(2) tlm rekotu, yalnzca vakumlu ambalajlarda sata sunulur.

Etiketleme

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin etiketlenmesi hususunda, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmler uygulanr.

(2) retim tarihi olarak tlm baharatta rnn hasat yl ve paketleme tarihi, dierlerinde rnn hasat yl esas alnr.

Tama ve depolama

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin depolanmas ve tanmasnda, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinin nc Blmndeki hkmlere uyulur.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 13 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden numune alnmas ve analizleri, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine uygun olur.

dari yaptrm

MADDE 14 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

(2) Gda sat veya toplu tketim yerlerinde, orijinal ambalaj aldktan sonra; satlan, toplu tketime arz edilen veya tehir edilen rnlerde, 5996 sayl Kanunda belirtilen idari yaptrm uygulanmasn gerektiren bir durum tespit edilmesi halinde, idari yaptrm karar, olumsuzluun tespit edildii gda sat yerine veya toplu tketim yerine uygulanr. Olumsuzluun reticilerden kaynaklandnn tespit edildii durumlarda ise 5996 sayl Kanunda belirtilen ilgili yaptrmlar retici iletmelere uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 31/7/2000 tarihli ve 24126 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Baharat Teblii (Tebli No:2000/16) yrrlkten kaldrlmtr.

Uyum zorunluluu

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri bu Tebliin yaym tarihinden itibaren bir yl ierisinde bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr.

(2) Bu Tebli hkmlerine bir yl ierisinde uymak zorunda olan gda iletmecileri; uyum salayana kadar 31/7/2000 tarihli ve 24126 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Baharat Teblii hkmlerini uygulamak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ek-1

TLMEM BAHARATIN FZKSEL VE KMYASAL ZELLKLER

Baharat

Yabanc

Rutubet

Toplam kl

% 10 lukHCl de

Uucu olmayan

Selloz

Uucu

Krk

Bozuk

Az gelimi

Buruuk

Siyah

Hafif

 

madde

 

 

znmeyen kl

eter ekstrakt

 

ya

tane

tane

ve

tane-kapsl

tane

tane

 

 

 

k.m.

k.m.

k.m.

k.m.

k.m.

 

 

clz tane

 

 

 

 

En ok

En ok

En ok

En ok

En az

En ok

En az

En ok

En ok

En ok

En ok

En ok

En ok

 

(% m/m)

(%)

(% m/m)

(% m/m)

(% m/m)

(% m/m)

(ml/100 g )

(% m/m)

(% m/m)

(% m/m)

( % m/m )

( % m/m )

( % m/m )

Anason

3

10

 

 

 

 

1,5

 

2

 

 

 

 

Ard

Bulunmaz

11

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyazbiber-akbiber

0,5

14

2

0,3

6,5

6

1

3

 

 

 

10

 

Cedvar

 

10

7

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emenotu-buy

1

11

5

1,5

 

 

 

5

2

 

 

 

 

am fst

0,7

8

 

 

 

 

 

10

1,5

 

1

 

 

rekotu

1

8

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frenk kimyonu

2

12

8

1,5

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

Hardal

1

10

6

1,5

28

 

0,5

 

 

 

 

 

 

Haha

1,5

11

10

1

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

Havlcan

Bulunmaz

10

6

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hintcevizi-Besbase

0,5

10

2

0,5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kakule (tohum)

2

12

9,5

3

 

 

3,5

 

 

5

 

 

 

Kakule (meyve)

Bulunmaz

12

9,5

3

 

 

3,5

 

 

 

7

 

 

Karabiber

1

12

8

1

6

18

2

 

 

4

 

 

10

Kebabiye

1

7

5,5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyon

2

12

9

1,5

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

Kini

2

12

7

1,5

 

 

0,4

10

2

 

 

 

 

Kuzm

0,5

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahlep

0,25

7

6

1

 

 

 

5

0,5

 

 

 

 

Meyankk

Bulunmaz

9

8

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene

2

12

11

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Salep

Bulunmaz

8

1,9

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susam

2

8

5

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Yenibahar

1

12

5,5

0,5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

k.m.:kuru madde

% m/m:arlka yzde

 

Ek-2

TLM BAHARATIN FZKSEL VE KMYASAL ZELLKLER

Baharat

Yabanc

madde

En ok

(% m/m)

Rutubet

En ok

(%)

Toplam kl

k.m.

En ok

(% m/m)

% 10 luk HClde

znmeyen kl

k.m.

En ok

(% m/m)

Uucu olmayan

eter ekstrakt

k.m.

En az

(% m/m)

Selloz

k.m.

En ok

(% m/m)

Uucu

ya

k.m.

En az

(ml/100g )

Tuz

En ok

(% m/m)

Boy

zellii

elek gz

akl

mm

Suda znen

ekstrakt

k.m.

En az

(% m/m)

Kalsiyum

Oksit(CaO)

k.m.

En ok

(% m/m)

Beyazbiber-akbiber

Bulunmaz

14

2

0,3

6,5

6

0,7

 

1

 

 

emenotu buy

Bulunmaz

11

5

1

 

 

 

 

1.3

30

 

rekotu

1

9

6

1

 

 

 

 

 

 

 

Frenk kimyonu

1

10

8

1,5

 

 

1,8

 

1

 

 

Hardal

Bulunmaz

6

6

1,5

25

6

0,35*

 

1

 

 

Karabiber

Bulunmaz

12

8

1

6

17,5

1,5

 

1

 

 

Karanfil

Bulunmaz

10

7

0,5

4

13

14

 

1

 

 

Kimyon

Bulunmaz

10

9

1

 

 

2

 

1

 

 

Krmzbiber (ac)

Bulunmaz

11

9

1

12

25

Aranmaz

 

1

 

 

Krmzbiber (tatl)

Bulunmaz

11

9

1

12

25

Aranmaz

 

1

 

 

Kini

Bulunmaz

10

7

1

 

 

0,2

 

1

 

 

Mahlep

Bulunmaz

7

6

1

 

 

 

 

 

 

 

Pul krmzbiber-isot

0,5

15

17*

1

 

 

Aranmaz

7

 

 

 

Rezene

Bulunmaz

 

11

1

 

 

0,5

 

 

 

 

Safran

Bulunmaz

8

8

1,5

 

 

 

 

0,2

55

 

Salep

Bulunmaz

8

1,9

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Sarmsak

1

7

6

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Soan

1

6

5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Sumak

1

13

12

1

 

 

 

6

2

 

 

Tarn

Bulunmaz

12

5

2

0,5

 

1*

 

0,80

 

 

Vanilya

Bulunmaz

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenibahar

Bulunmaz

12

5,5

0,5

4,5

27,5

2,5

 

0,80

 

 

Zencefil (aartlmam)

Bulunmaz

12

8

2

3**

8*

1,5

 

0,80

11,4

1,1

Zencefil (aartlm)

Bulunmaz

12

12

2

3**

8*

1,5

 

0,80

11,4

2,5

Zerdeal

Bulunmaz

12

9

1,5

 

 

1,5

 

0,80

 

 

Yukarda yer alan zelliklere ek olarak aartlm veya aartlmam zencefillerde suda znen kl k.m'de en ok % 1,9; alkolde znen ekstrakt k.m'de en az % 5,1 olmaldr.

* Sonularn hesaplanmasnda kuru madde esas alnmaz.

** Aartlm veya aartlmam zencefillerde uucu olmayan eter ekstrakt deerleri en ok olarak verilmitir.

 

Ek-3

YAPRAK/EK BAHARATIN FZKSEL VE KMYASAL ZELLKLER

Baharat

Yabanc

madde

En ok

(% m/m)

Rutubet

En ok

(%)

Toplam kl

k.m.

En ok

(% m/m)

% 10 luk HCl'de

znmeyen kl

k.m.

En ok

(% m/m)

Selloz

k.m.

En ok

(% m/m)

Uucu

ya

k.m.

En az

(ml/100g )

Sap ve dal

paracklar

En ok

(% m/m)

Krk

yaprak-para

En ok

(%m/m )

Lekeli

yaprak

En ok

(% m/m)

Adaay

2

10

9

2

 

0,5

 

 

 

Aspir iei

2

10

8

1,5

 

 

 

 

 

Biberiye

1

10

10

2

 

1

8

 

 

rtkotu

2

10

11

1,5

 

 

 

 

 

Defne yapra

0,1

8

7

1,5

30

1*

 

15

10

Dereotu

0,5

8

15

2

 

 

 

 

 

Fesleen-reyhan

2

10

15

1

 

0,3

10

 

 

Kekik

2

10

12

2

 

1*

10

 

 

Maydanoz

0,5

7,5

14

1,5

 

 

 

 

 

Melisa-oulotu

2

10

12

1

 

 

 

 

 

Mercankk

2

10

12

2

 

 

 

 

 

Nane

0,1

10

12

2.5

 

0,7*

5

 

 

Sater

2

10

12

1

 

1

 

 

 

Tarhun

0,1

10

15

1,5

 

0,3

 

 

 

Kekikte; sap ve dal paracklar, kekik iei ve tohumunu da kapsamaktadr.

* Sonularn hesaplanmasnda kuru madde esas alnmaz.

 

Ek-4

 

DER BAHARATIN FZKSEL VE KMYASAL ZELLKLER

 

Baharat

Yabanc madde

En ok

% m/m

Rutubet

En ok

%

Uucu ya

k.m.

En az

mL/100g

Suda znen ekstrakt

k.m.

En az

% m/m

Krk

para

En ok

%m/m

Bozuk

para

En ok

% m/m

Kabuk kalnl

mm

Kalsiyum oksit

(CaO)

k.m.

En ok

% m/m

Uucu olmayan

eter ekstrakt

k.m.

En az

% m/m

Ya asidi

Laurik asit

En ok

% m/m

Ana karanfil

En ok

%

Basz karanfil

Koker karanfil

 

 

En ok

En ok

%

%

Hindistan cevizi

Bulunmaz

3

 

 

 

 

 

 

65

3

 

 

 

Hindistan cevizi (Ya azaltlm)

Bulunmaz

3

 

 

 

 

 

 

45

3

 

 

 

Karanfil(btn)

1

12

17

 

 

 

 

 

 

 

4

5

3

Safran

1

8

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarn(in tipi kabuk)

1

12

1*

 

 

 

1-3

 

 

 

 

 

 

Tarn(Seylan tipi kabuk)

1

12

1*

 

 

 

0,2-1

 

 

 

 

 

 

Zencefil (btn) (aartlm)

2

12

1,5

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

Zencefil (btn) (aartlmam)

2

12

1,5

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

Zerdeal (parmak)

1

12

1,5

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

Zerdeal (soan)

1

12

1,5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Bu tabloda yer alan baharatn kl ve %10luk HCl'de znmeyen kl deerleri tlm formlar ile ayndr.

* Sonularn hesaplanmasnda kuru madde esas alnmaz.

 

EK-5

Baharat sat yerlerine ilikin gereklilikler;

1- Bu Tebli kapsamnda ambalajsz olarak piyasaya arz edilen baharatlar sadece 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliine uygun malzemeden yaplm kaplarda ve ortam koullarndan gelebilecek bulamalara engel olacak ekilde, kapal olarak, gne na maruz kalmayacak ekilde sergilenir.

2- Bu Tebli kapsamnda ambalajsz olarak piyasaya arz edilen rnler sadece bu Tebli kapsamnda belirlenen hijyen koullarn salayan yerlerde piyasaya arz edilir. Pazar, kasap, manav gibi yerlerde sata sunulamaz.

3- Bu Tebli kapsamnda ambalajsz olarak piyasaya arz edilen baharatlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun bir malzemeye

sarlarak veya iine konularak tketiciye arz edilir.