10 Nisan 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28614

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

YURT DII MTEAHHTLK VE TEKNK MAVRLK

HZMETLER KAPSAMINDA YAPILACAK HRACAT

VE THALATA LKN TEBL

(SERBEST BLGELER: 2013/1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; yurt d mteahhitlik ve teknik mavirlik hizmetleri kapsamnda yaplacak geici ihracat ile kesin ithalat ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, yurt dnda inaat, tesisat, montaj, mhendislik, proje, mavirlik, iletme, bakm ve onarm gibi ilerle faaliyet gsteren irketleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayl Bakanlar Kurulu kararyla yrrle konulan hracat Rejimi Karar ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar Kurulu kararyla yrrle konulan thalat Rejimi Kararna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen,

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Elektronik Bavuru Sistemi: Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu lkelerde, bu Tebli kapsamnda yaplan bavuru ve izin ilemlerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi amacyla oluturulan, Bakanlk resmi internet sayfasnda (www.ydmh.gov.tr) yer alan Yurt D Mteahhitlik ve Teknik Mavirlik Hizmetleri Kapsamnda Yaplacak hracat ve thalata likin Tebli Elektronik Bavuru Sistemi adndaki web tabanl uygulamay,

) Firma: Trk vatandalarnca Trkiyede veya yurt dnda mteahhitlik ve teknik mavirlik i kollarnda kurulan ticaret ve ahs irketlerini,

d) Genel Mdrlk: Serbest Blgeler, Yurt D Yatrm ve Hizmetler Genel Mdrln,

e) Alnd Belgesi: Bakanlk yurt d tekilatnca Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden onaylanan veya sz konusu tekilatn bulunmad/yetki sahibi olmad lkelerde bakonsolosluklarca/bykelilik konsolosluk ubelerince EK-1de yer alan rnee uygun olarak dzenlenen belgeyi,

f) Uzatma Belgesi: Bakanlk yurt d tekilatnn bulunmad/yetki sahibi olmad yerlerde bakonsolosluklarca/bykelilik konsolosluk ubelerince EK-2de yer alan rnee uygun olarak dzenlenen belgeyi,

ifade eder.

KNC BLM

Bakanlk Yurt D Tekilatnn Bulunduu/Yetki Sahibi Olduu

lkelerden Yaplacak Bavurular

alnd belgesi onay

MADDE 5 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu lkelerde, firmalarn, yurt dnda mteahhitlik ve teknik mavirlik hizmet alanlarnda stlendikleri ilere ilikin Alnd Belgesi onay ilemleri; Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden gerekletirilir.

(2) stlenilen ie ilikin geriye dnk olarak en fazla bir takvim yl ierisinde iveren ile firma arasnda imza altna alnm mteahhitlik ve/veya teknik mavirlik hizmet szlemesinin asl veya noter tasdikli rneinin onay iin Bakanlk yurt d tekilatna sunulmas gerekir.

(3) Elektronik Bavuru Sistemi zerinde doldurulan ve kayda alnan Alnd Belgesinin Bakanlk yurt d tekilatnca elektronik ortamda onaylanmas gerekir. Talep halinde sz konusu belgenin basl nshasnn Bakanlk yurt d tekilatna onaylatlmas mmkndr.

(4) Alnd Belgesinde iin sresi, hizmet szlemesinde belirtilen sre dikkate alnarak hesaplanr.

(5) Bakanlk, yapm sreci balam veya tamamlanm mteahhitlik ilerinin baladn veya tamamlandn tespit etmek amacyla mahallinde denetim yapabilir.

(6) Firmalar, Bakanlk tarafndan talep edilen ilave tm bilgi ve belgeleri sunmakla ykmldrler.

alnd belgesi sre uzatm

MADDE 6 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu lkelerde, hizmet szlemesinde belirtilen sre dhilinde, firma tarafndan verilen taahhtlerin geerli sebeplerle ve/veya iverenin yazl onay ile durdurulmas ve/veya szleme sresinin uzatlmas hallerinde Bakanlk yurt d tekilat tarafndan Alnd Belgesi zerinde sre uzatm yaplabilir.

(2) Sre uzatm bavurular, Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden gerekletirilir.

Geici ihracat bavurular

MADDE 7 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu veya yetki sahibi olduu lkelerde stlenilen bu Tebli kapsam ilerle ilgili her trl makine, tehizat veya ekipmann geici ihracatna ilikin bavurular ile stlenilen projede kullanlacak inaat malzemeleri veya iilerin ihtiyac olan barnma ve tketim maddelerinin geici ihracatna ilikin bavurular; Elektronik Bavuru Sistemi zerinden Genel Mdrle yaplr.

(2) Bavuru ncesinde, Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden doldurulan Alnd Belgesinin Bakanlk yurt d tekilatnca elektronik ortamda onaylanm olmas gerekir.

(3) Elektronik Bavuru Sistemi zerinden gerekletirilen bavuru esnasnda;

a) Yurt dnda alnan ie ait szlemenin bir rnei,

b) Firmann ana szlemesinin yaymland ticaret sicili gazetesinin asl, varsa szleme deiiklik metinlerinin noter veya ticaret memurluu tarafndan tasdikli rnekleri,

c) Ticaret veya sanayi odasna kayt belgesi ile imza sirklerinin asl veya noter tasdikli rnei,

) Firmann bal bulunduu Vergi Dairesinden alnacak, onayl Mkellefiyet Durum Belgesi,

elektronik ortamda sisteme yklenir.

(4) Bu belgelerin asllar ile Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden kts alnacak Ek-3te yer alan formdan iki adet basl nsha, bir dilekeye eklenerek bavuru tarihini takip eden en ge i gn iinde bir dileke ekinde Genel Mdrle sunulur.

(5) nc fkrada saylan belgelerde bavuru tarihi sonrasnda herhangi bir deiiklik olmas durumunda firma, bu deiiklikleri ilgili belgelerle birlikte, en ge bir ay ierisinde Genel Mdrle bildirir.

(6) Nihai kullanm amacyla kesin ihrac yaplacak mallar ile ilgili olarak hracat Rejimi hkmleri sakldr.

Geici ihracatta ek sre talepleri

MADDE 8 (1) Yurt dnda i yapan firmalarn, stlendikleri ilerde kullanmak zere geici olarak ihra ettikleri makine, tehizat ve ekipmann yurt dnda kal sresi Genel Mdrlke belirlenir. Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu lkelerde i yapan firmalarn stlendikleri ilerde kullanmak zere geici olarak ihra ettikleri makine, tehizat ve ekipmann yurt dnda kal sresi, firmaya verilen geici ihra izin sresinin bitiminden nce bavurulmas kaydyla Genel Mdrlk tarafndan uzatlabilir.

(2) Geici ihracatta ek sre talebine ynelik bavurular; Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden gerekletirilir.

Geici ihracatta aktarma ilemleri

MADDE 9 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu lkelere geici olarak ihra edilen makine, tehizat ve ekipmann yurda geri getirilmeksizin ayn ya da farkl bir lkede stlenilen baka bir projede kullanlmas amacyla aktarma bavurusu yaplmas ncesinde, aktarma yaplacak projenin Elektronik Bavuru Sistemi zerinde doldurulan Alnd Belgesinin Bakanlk yurt d tekilatnca elektronik ortamda onaylanmas gerekir. Bavurular bir nceki izin sresinden bamsz olarak Genel Mdrlk tarafndan deerlendirilir.

(2) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu yerlerden yaplacak aktarma bavurular Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden gerekletirilir.

Geici ihracatta sat ilemleri

MADDE 10 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu lkelerde stlenilen ilerde kullanlmak zere geici olarak ihra edilen makine, tehizat ve ekipmann satna, yurt dnda kal iin verilen izin sre bitiminden 15 gn nce bavurulmas kaydyla Genel Mdrlk tarafndan izin verilebilir.

(2) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu lkelerden yaplacak sat bavurular, Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden gerekletirilir.

Kesin ithalat bavurular

MADDE 11 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunduu/yetki sahibi olduu lkelerde stlenilen inaat, tesisat, montaj, mhendislik, proje, mavirlik, iletme, bakm ve onarm gibi ilerle ilgili olarak yurt dndan satn alnan makine ve tehizatn kesin ithalatna ilikin bavurular, Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden gerekletirilir.

(2) Elektronik Bavuru Sistemi zerinden gerekletirilen bavuru esnasnda,

a) Yurda kesin ithalat yaplacak makine ve tehizata ilikin Ek-4te yer alan taahhtname,

b) Firmann ana szlemesinin yaymland ticaret sicili gazetesinin asl, varsa szleme deiiklik metinlerinin noter veya ticaret memurluu tarafndan tasdikli rnekleri,

c) Ticaret veya sanayi odasna kayt belgesi ile imza sirklerinin asl veya noter tasdikli rnei,

) stlenilen ile ilgili makine ve tehizata ilikin faturalarn ve makine envanterinin Bakanlk yurt d tekilatnca onayl rnekleri,

elektronik ortamda sisteme yklenir.

(3) kinci fkradaki belgelerin asllar ile Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden kts alnacak Ek-3te yer alan formdan iki adet basl nsha, bir dilekeye eklenerek bavuru tarihini takip eden en ge i gn iinde Genel Mdrle sunulur.

(4) kinci fkrada saylan belgelerde bavuru tarihi sonrasnda herhangi bir deiiklik olmas durumunda firma, bu deiiklikleri, ilgili belgelerle birlikte en ge bir ay ierisinde Genel Mdrle bildirir.

NC BLM

Bakanlk Yurt D Tekilatnn Bulunmad/Yetki Sahibi Olmad

lkelerden Yaplan Bavurular

alnd ve i uzatma belgesi onaylar

MADDE 12 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunmad/yetki sahibi olmad lkelerde bakonsolosluklara/bykelilik konsolosluk ubelerine imza sirklerinde tatbiki imzas bulunan veya irketi temsil ve ilzama ilikin yetki belgesi sahibi kii(ler) tarafndan Alnd Belgesi bavurusu yaplr.

(2) Bavuruda bakonsolosluklara/bykelilik konsolosluk ubelerine stlenilen ie ilikin geriye dnk olarak en fazla bir takvim yl ierisinde iveren ile firma arasnda imza altna alnm, mteahhitlik ve/veya teknik mavirlik hizmet szlemesinin asl veya noter tasdikli rnei ve imza sirkleri sunulur.

(3) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunmad/yetki sahibi olmad lkelerde bakonsolosluklara/bykelilik konsolosluk ubelerine yaplan sre uzatm taleplerinde, i iin daha nce dzenlenen Alnd Belgesinin ve sre uzatmlarn tevsik edici bilgi/belgelerin (yeni szleme ve/veya iverence dzenlenen belge) bakonsolosluklara/bykelilik konsolosluk ubelerine sunulmasn mteakip, Uzatma Belgesi, ilave sre ve ilave szleme bedeli alnmak suretiyle dzenlenir.

Geici ihracat bavurular

MADDE 13 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunmad/yetki sahibi olmad lkelerde stlenilen bu Tebli kapsam ilerle ilgili her trl makine, tehizat veya ekipmann geici ihracatna ilikin bavurular ile stlenilen projede kullanlacak inaat malzemeleri veya iilerin ihtiyac olan barnma ve tketim maddelerinin geici ihracatna ilikin bavurular;

a) Bakonsolosluklardan/bykelilik konsolosluk ubelerinden alnan Alnd Belgesinin asl veya noter tasdikli bir rnei,

b) Firmann ana statsnn yaymland ticaret sicili gazetesinin asl, var ise tadil asllar veya noter veya ticaret memurluu tarafndan tasdikli rnekleri,

c) Ticaret veya sanayi odasna kayt belgesi ile imza sirklerinin asl veya noter tasdikli rnei,

) Bavuru sahibi tarafndan doldurulacak Ek-2de yer alan formdan 2 nsha,

d) Firmann bal bulunduu Vergi Dairesinden alnacak, onayl Mkellefiyet Durum Belgesi,

bir dilekeye eklenerek dorudan Genel Mdrle yaplr.

Geici ihracatta ek sre talepleri

MADDE 14 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunmad/yetki sahibi olmad lkelerde i yapan firmalarn stlendikleri ilerde kullanmak zere geici olarak ihra ettikleri makine, tehizat ve ekipmann yurt dnda kal sresi bakonsolosluklarca/bykelilik konsolosluk ubelerince onaylanan Uzatma Belgesi ile firmaya verilen geici ihra izin sresinin bitiminden onbe gn nce bavuruda bulunulmas kaydyla Genel Mdrlk tarafndan uzatlabilir.

Geici ihracatta aktarma ilemleri

MADDE 15 (1) Yurt dna geici olarak ihra edilen makine, tehizat ve ekipmann yurda geri getirilmeksizin, Bakanlk yurt d tekilatnn bulunmad/yetki sahibi olmad bir lkede stlenilen baka bir projede kullanm amacyla aktarma bavurular, aktarma yaplacak projeye ait, bakonsolosluklarca/bykelilik konsolosluk ubelerince onayl Alnd Belgesi ile dorudan Genel Mdrle yaplr.

Geici ihracatta sat ilemleri

MADDE 16 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunmad/yetki sahibi olmad lkelerde bakonsolosluklarca/bykelilik konsolosluk ubelerince dzenlenen Alnd Belgesine istinaden yaplan sat bavurular, dorudan Genel Mdrle yaplr.

Kesin ithalat bavurular

MADDE 17 (1) Bakanlk yurt d tekilatnn bulunmad/yetki sahibi olmad lkelerde stlenilen inaat, tesisat, montaj, mhendislik, proje, mavirlik, iletme, bakm ve onarm gibi ilerle ilgili olarak yurt dndan satn alnan makine veya tehizatn kesin ithalatna ilikin olarak yaplan bavurular;

a) Yurda kesin ithalat yaplacak makine ve tehizata ilikin Ek-4te yer alan taahhtname,

b) lgili lkedeki bakonsolosluklarca/bykelilik konsolosluk ubelerince tasdik edilecek Ek-3te yer alan formdan iki nsha,

c) Bakonsolosluklardan/bykelilik konsolosluk ubelerinden alnan Alnd Belgesinin asl veya noter tasdikli bir rnei,

) stlenilen ile ilgili makine ve tehizata ilikin faturalarn ve makine envanterinin konsolosluklarca onayl rnekleri,

d) Firmann ana statsnn yaymland ticaret sicili gazetesinin asl, var ise tadil asllar veya noter veya ticaret memurluu tarafndan tasdikli rnekleri,

e) Ticaret veya sanayi odasna kayt belgesi ile imza sirklerinin asl veya noter tasdikli rnei,

bir dilekeye eklenerek firmaya verilen geici ihra izin sresinin bitiminden nce Genel Mdrle yaplr.

(2) Birinci fkrada saylan belgelerde, bavuru tarihi sonrasnda herhangi bir deiiklik olmas durumunda firma, deiiklikleri ilgili belgelerle bir ay ierisinde Genel Mdrle bildirir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mcbir sebep ile zorunlu haller

MADDE 18 (1) in stlenildii lkede tabii afet (deprem, sel ve benzeri), yangn, salgn hastalk, ihtilal, isyan, dhili kargaa, ambargo, ekonomik ve siyasi krizler ve grev gibi mcbir sebeplerden dolay veya iin yapmn ve szleme hkmlerini etkileyen kanuni dzenlemelere ve mevzuat deiikliklerine yol aan zorunlu haller nedeniyle iin szlemede belirtilen sre ierisinde tamamlanamamas halinde, geici ihracat izin sresi, firma bavurusu zerine ve durumun Ekonomi Bakanl yurt d tekilatnca veya sz konusu tekilatn bulunmad/yetki sahibi olmad yerlerde bakonsolosluklarca/bykelilik konsolosluk ubelerince tevsik edilmesi kouluyla Genel Mdrlke durdurulabilir.

Makine, tehizat ve ekipmann zarar grmesi veya kamulatrlmas

MADDE 19 (1) stlenilen ilerde kullanlmak zere geici olarak ihra edilen makine, tehizat ve ekipmann yurt dnda alnmas, yanmas, kaza neticesinde ar hasar grmesi veya kamulatrlmas gibi nedenlerle yurda getirilmesine imkn bulunmad hallerde, durumu belgeleyen resmi rapor ya da belgenin bakonsolosluklarca/bykelilik konsolosluk ubelerince onayl sureti ve yeminli Trke tercmesinin mracaat dilekesi ile birlikte sunulmas kaydyla, geici olarak ihra edilen makine, tehizat ve ekipmana ilikin durum, firma bavurusu zerine Genel Mdrlke ilgili Gmrk Mdrlklerine bildirilir.

Bildirimler

MADDE 20 (1) Elektronik Bavuru Sistemi uygulamas zerinden yaplan bavurularn sonularna ilikin bildirimler, kullanclar tarafndan beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullancya ulamayan bildirimlerden Bakanlk sorumlu deildir.

Kambiyo

MADDE 21 (1) Bu Tebli kapsamnda firmalar kesin ihracat sonucunda elde edecekleri gelirlerle ilgili hususlarda Kambiyo Mevzuat hkmlerine tbidir.

Aykrlk halleri

MADDE 22 (1) Sresi alarak geri getirilen veya sre sonunda getirilmeyen ya da kesin ihracata dntrlen eyaya ilikin olarak Gmrk Mevzuat hkmleri sakldr.

yelik

MADDE 23 (1) Bu Tebli kapsamnda irketlerin yapacaklar geici ihracatta, hracat Birliklerine ye olma art aranmaz.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 24 (1) 4/4/2008 tarihli ve 26837 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yurt D Mteahhitlik ve Teknik Mavirlik Hizmetleri Kapsamnda Yaplacak hracat ve thalata likin Tebli (Anlamalar: 2008/1) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girmesinden nce balayan geici ihracat, sre uzatm, aktarma, sat ve kesin ithalat ilemleri ile bu Tebliin yrrle girmesinden nce alnm bulunan Alnd Belgelerine dayal ilemler hakknda Yurt D Mteahhitlik ve Teknik Mavirlik Hizmetleri Kapsamnda Yaplacak hracat ve thalata likin Tebli (Anlamalar: 2008/1) hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

EK-1

EK-2

EK-3

EK-4