10 Nisan 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28614

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

YİVLİ VE YİVSİZ AV TÜFEKLERİ, NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI,

BUNLARIN AKSAMI İLE MERMİLERİNİN YURDA GEÇİCİ OLARAK

SOKULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/1982 tarihli ve 17608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yivli ve Yivsiz Av Tüfekleri, Nişan Tüfek ve Tabancaları, Bunların Aksamı ile Mermilerinin Yurda Geçici Olarak Sokulmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/2/1982

17608