29 Mart 2013 Tarihli ve 28602 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4483      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Kaldırılması Hakkında Anlaşmanın Türkiye ve Hırvatistan Arasında Uygulanmasının 1 Nisan 2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


28/3/2013 tarihli ve 28601 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Kamu Denetçiliği Kurumuna Ait Yönetmelikler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


29/3/2013 tarihli ve 28602 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.