28 Mart 2013 Tarihli ve 28601 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/5)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2011/88 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/109, K: 2012/145 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2012/153 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/4, K: 2012/154 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/27, K: 2012/173 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/68, K: 2012/182 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/93, K: 2013/8 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/3/2013 tarihli ve 28600 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


28/3/2013 tarihli ve 28601 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Kamu Denetçiliği Kurumuna Ait Yönetmelikler yayımlanmıştır.