22 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28595

KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI

İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6447                                                                                               Kabul Tarihi: 14/3/2013

MADDE 1 – (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun başlığında yer alan “ON Üǔ ibaresi “ON DÖRT” olarak, “YİRMİ ALTI” ibaresi “YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muğla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ordu,” ibaresi eklenmiştir.

(2) 6360 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yirmiüçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(24) Ordu ilinde, Ordu Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Ordu Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Altınordu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.”

(3) 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onyedinci fıkrasına bağlı ekli (25) sayılı listeye “Altınordu Belediyesi” ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve yirmibirinci fıkrasında yer alan “26 adet” ibaresi “27 adet” şeklinde değiştirilmiştir.

“(28) Bu fıkrayı ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolar hakkında ondokuzuncu fıkra hükümleri uygulanır.”

(4) 6360 sayılı Kanuna ekli (26) sayılı listede yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Bu Kanunun;

a) 6360 sayılı Kanunun 1 inci, 2 nci ve geçici 1 inci maddesinin onyedinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin hükümleri ilk mahalli idareler genel seçiminde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2013

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

MİAH

Kaymakam

1

1

 

1

GİH

Şube Müdürü

1

6

 

6

GİH

Yazı İşleri Müdürü

1

1

 

1

GİH

Nüfus Müdürü

1

1

 

1

GİH

İl Planlama Uzmanı

7

10

 

10

GİH

İl Planlama Uzman Yardımcısı

9

10

 

10

GİH

Şef

3

12

 

12

GİH

Şef

5

12

 

12

GİH

Programcı

8

2

 

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

2

 

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

8

10

 

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

9

2

 

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

6

 

6

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

6

 

6

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

6

 

6

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

15

 

15

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

6

 

6

GİH

Şoför

7

2

 

2

GİH

Şoför

8

5

 

5

GİH

Şoför

10

2

 

2

TH

Mühendis

6

11

 

11

TH

Mimar

6

2

 

2

TH

Tekniker

8

3

 

3

TH

Teknisyen

9

5

 

5

YH

Hizmetli

8

5

 

5

YH

Hizmetli

10

2

 

2

YH

Hizmetli

11

2

 

2

YH

Kaloriferci

8

2

 

2

YH

Kaloriferci

10

1

 

1

YH

Aşçı

8

2

 

2

YH

Bahçıvan

8

2

 

2

YH

Dağıtıcı

10

2

 

2

 

TOPLAM

 

156

 

156

 

 

KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

GİH

Mal Müdürü

1

1

 

1

GİH

Şef

3

1

 

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

3

 

3

GİH

Veznedar

8

1

 

1

GİH

Şoför

10

1

 

1

YH

Hizmetli

10

1

 

1

YH

Kaloriferci

10

1

 

1

 

TOPLAM

 

9

 

9

 

 

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

GİH

İlçe Milli Eğitim Müdürü

1

1

 

1

GİH

Şube Müdürü

1

3

 

3

GİH

Şef

4

3

 

3

GİH

Memur

8

6

 

6

GİH

Şoför

10

1

 

1

YH

Hizmetli

10

2

 

2

 

TOPLAM

 

16

 

16

 

 

KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

GİH

İlçe Sağlık Müdürü

3

1

 

1

SH

Tabip

(1-8)

3

 

3

SH

Hemşire

(1-12)

5

 

5

SH

Ebe

(1-12)

5

 

5

SH

Sağlık Memuru

9

2

 

2

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

2

 

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

9

1

 

1

GİH

Şoför

10

1

 

1

YH

Hizmetli

10

1

 

1

 

TOPLAM

 

21

 

21

 

 

KURUMU : GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

GİH

İlçe Müdürü

1

1

 

1

TH

Mühendis

5

2

 

2

SH

Veteriner Hekim

5

2

 

2

GİH

Memur

12

2

 

2

GİH

Şoför

12

1

 

1

YH

Hizmetli

12

1

 

1

 

TOPLAM

 

9

 

9

 

 

KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan Kadro Adedi

Toplam

GİH

İlçe Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü

1

1

 

1

GİH

Şef

3

1

 

1

GİH

Programcı

8

1

 

1

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

8

2

 

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

8

2

 

2

SH

Sosyal Çalışmacı

6

2

 

2

SH

Psikolog

7

1

 

1

SH

Çocuk Gelişimcisi

7

1

 

1

 

TOPLAM

 

11

 

11

 

 

KURUMU : SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

GİH

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü

1

27

 

27

GİH

Memur

8

27

 

27

YH

Teknisyen Yardımcısı

10

27

 

27

 

TOPLAM

 

81

 

81

 

 

KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

GİH

İlçe Müftüsü

1

1

 

1

GİH

Memur

8

2

 

2

GİH

Şoför

10

1

 

1

YH

Hizmetli

10

1

 

1

 

TOPLAM

 

5

 

5

 

 

KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

GİH

Tapu Müdürü

1

1

 

1

GİH

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

1

1

 

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

2

 

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

8

2

 

2

 

TOPLAM

 

6

 

6

 

 

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan

Kadro

Adedi

Toplam

EHS

İlçe Emniyet Müdürü

1

1

 

1

 

TOPLAM

 

1

 

1