17 Mart 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28590

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    15 Mart 2013

         69471265-305-2639

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak ve yemin törenine katılmak üzere; 17 Mart 2013 tarihinden itibaren Tunus ve Vatikan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          15 Mart 2013

           68244839-06-76-218

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2639 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak ve yemin törenine katılmak üzere, 17 Mart 2013 tarihinden itibaren Tunus ve Vatikan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI