15 Mart 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28588

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/5)

BRNC KISIM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2007/11) ile in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli kromit, magnezit ve krom magnezit ate tulalar (ate tulalar) ithalinde dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

(2) 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2009/11) ile nlemin kapsamnda deiiklik yaplarak 6815.91 gmrk tarife pozisyonu (GTP) altnda bulunan dolomit ierenler ve magnezyum oksit esasl 3 mm ile 30 mm aras kalnlklarda yap levhalar bahse konu nlem kapsam dna kartlmtr.

(3) Bahse konu nlemin yrrlkten kalkma sresinin bitiminden nce, thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmeliin (Ynetmelik) 35 inci maddesi erevesinde 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2011/20) ile mevcut nlemin yrrlkten kalkaca ve ilgili rnn yerli reticilerinin mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile nihai gzden geirme soruturmas (NGGS) almas talebinde bulunabilecekleri duyurulmutur.

(4) Yerli reticiler Kma Manyezit Sanayi A. (Kma) ve Sperate Atee Mukavim Malzeme Sanayi A.. (Sperate) tarafndan HC meneli rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesinin damping ve zararn devamna veya tekrarna yol aaca iddias ile yaplan bavuru zerine 7/8/2012 tarihli ve 28377 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2012/19) ile balatlan NGGS Ekonomi Bakanlnn (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

(5) Kma ve Sperate firmalar tarafndan yaplan bavuru dier yerli reticiler, Haznedar Refrakter Sanayi A.., Konya Seluklu Krom Magnezit Tula Sanayi A.. ve Srma St Refrakter Malzemeleri A.. tarafndan da desteklenmitir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen NGGS sonularn iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Soruturma srasnda yaplan incelemede, Ynetmeliin 20 nci maddesi uyarnca, bavurunun yerli retim dal adna yaplm olduu ve sz konusu reticilerin yerli retim daln temsil ettii anlalmtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanmas ve deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn tespit edilen ithalatlarna, HCde yerleik bilinen retici/ihracatlara ve ayrca anlan lkede yerleik dier retici/ihracatlara iletilebilmesini salamak amacyla HCnin Ankara Bykeliliine ilgili soru formlar, bavurunun gizli olmayan zeti ve soruturma al Tebliine ulamalarn salamak iin soruturma alna ilikin bildirim yaplmtr.

(2) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dahil 37 gn sre tannm olup taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) Yerli retim dal soruturma sresince Bakanlmz ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) Kendilerine soru formu gnderilen 12 ithalat firmann 5inden cevap alnmtr.

(5) HCde yerleik firmalardan yalnzca Bayuquan Refractories Company Ltd. (BRC) retici-ihracat soru formuna cevap vermitir. Ancak, BRC firmas tarafndan iletilen bilgiler nda, firmann soruturma dnemi olarak belirlenen 2011 ylnda ihracatnn olmad tespit edilmitir.

(6) Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan zetleri talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

(7) Ynetmeliin 25 inci maddesi uyarnca, soruturma sonucundaki belirlemelere esas tekil eden bilgi, belge ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim ibirliinde bulunan ithalatlar, HCde yerleik retici/ihracatlar ile sz konusu lkelerin resmi temsilciliklerine iletilmi olup kart gr ve deerlendirmelerini iletmeleri iin makul sre tannmtr.

(8) 28/12/2012 tarihinde yaymlanan nihai bildirime, yerli retici Kma, retici/ihracat BRC firmas ve ithalat/kullanc firmalar Diler Demir elik Endstri ve Tic. A.., Yolbulan Batu Metalurji Sanayi A.., Yazc Demir elik Sanayi A.. ve Erdemir Demir ve elik Fabrikalar A..den gr alnmtr.

(9) Nihai bildirimin yaplmas akabinde BRC firmas tarafndan kamu dinleme toplants yaplmas talebinde bulunulmutur. Bu firmann talebinin karlanmas amacyla 24/1/2013 tarihinde kamu dinleme toplants gerekletirilmitir. Yerli reticiler Kma ve Sperate firmalar, ithalat Vesuvius stanbul ve ithalat/kullanc firma Yolbulan Batu Metalurji Sanayi A..yi temsilen Trkiye Demir elik reticileri Dernei Genel Sekreteri toplantya katlm olup taraflara soruturma ve nihai bildirim raporuna ilikin gr ve iddialarn sunma frsat tannmtr.

(10) Taraflarn soruturma boyunca ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkr grlerden mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlara bu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli reticilerden Kman Ktahya ve Speratein stanbulda bulunan retim tesislerinde yerinde dorulama gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn deerlendirilmesine esas tekil etmek zere 1/1/2009-31/12/2011 arasndaki dnemi gzden geirme dnemi olarak belirlenmitir.

KNC KISIM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, HC meneli 6902.10.00.10.11, 6902.10.00.10.12 ve 6902.10.00.10.13 gmrk tarife istatistik pozisyonlar (GTP) altnda yer alan kromit, magnezit ve krom magnezit ate tulalar ile 6815.91 gmrk tarife pozisyonu (GTP) altnda yer alan magnezit, dolomit ve kromit ierenlerdir (dolomit ierenler ve magnezyum oksit esasl, 3 mm ile 30 mm aras kalnlklarda yap levhalar hari).

(2) Soruturma konusu rn, GTP alm olarak arlk itibariyle %50den fazla magnezya oksit, kalsiyum oksit ve krom oksit ieren ate tulalar olmakla birlikte, teknik olarak %80 ve zeri magnezit ve %5-20 aras grafit ieren magnezya karbon tulalardr. Magnezya karbon tulalar, %3-4 aralnda reine veya zift kullanlarak retilip 1250-2000 tonluk preslerde ekillendirilmekte ve sonrasnda da 250-3200Cdeki temper frnlarnda temperlenmektedir.

(3) Magnezit karbon tulalarn retiminde sinter magnezitten retim ve ergitilmi (fused) magnezitten retim olmak zere iki farkl yntem uygulanmaktadr. Fused magnezitten retim, saf magnezitin elektrik frnlarnda 30000Cnin stnde sl ileme tabi tutularak youn bir madde olan ergitilmi magnezyum oksit elde edilmesiyle yaplmaktadr. Sinter magnezit ise, magnezit hammaddesinin 18000Cde 12 saat sreyle piirilmesi (kalsinasyon ve sinterleme) ileminden sonra yksek basnl preslerde ekillendirme ilemine tabi tutulmas sonucunda nihai halini almaktadr.

(4) Manyezit tulalar ise farkl boyutlardaki manyezitin uygun balayclar ile mikserde kartrlp 1250-2500 ton kapasiteli preslerde ekillendirilmesi ile retilmektedir. ekillendirilen tulalar 1500-17500Cdeki tnel frnlarda piirilmektedir. Pimi magnezit tulalar %12-20 porozite iermekte olup younluklar 2.90 3.10 g/cm3 aralndadr. Ayrca 400 800 kg/cm2 soukta krlma mukavemetlerine sahiptir.

(5) nlem konusu rn, zellikle demir elik endstrisinde pota, ark ve konverter frnlarnda kullanlmaktadr. Bunun dnda imento ve kire sanayinde dner frnlar ve dikey frnlar dier kullanm alanlarndandr.

(6) Yerli retim dal tarafndan retilen ate tulalar ile HC meneli ate tulalarnn benzer rn olduu tespiti mevcut nlemin yrrle girmesini salayan soruturmada (esas soruturmada) yaplmtr. Bu soruturmada ise gerek yerli retim dal tarafndan retilen gerekse soruturma konusu lkeden Trkiyeye ihra edilen ate tulalarnn ilevsel zellikleri, fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn alglamas ve birbirini ikame edebilmeleri asndan iki rnn benzer rn olma durumunu ortadan kaldracak bir deiiklik olduuna dair herhangi bir gr alnmamtr.

(7) Bu nedenle, HC meneli soruturma konusu rn ile yerli retim dal tarafndan retilen ate tulalarnn benzer rn olduu tespiti geerliliini korumaktadr.

(8) Daha nce de belirtildii zere, 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2007/11) ile 6815.91 GTPi altnda bulunan magnezit, dolomit veya kromit ierenlere (dolomit ierenler hari) ilikin nlem, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2009/11 sayl Tebli ile 6815.91.00.00.19 GTPi altnda bulunan magnezyum oksit esasl, 3 mm ile 30 mm aras kalnlklarda yap levhalar bahse konu nlemin kapsam dna karlmtr.

(9) Soruturma konusu eya ile ilgili aklamalar genel ierikli olup uygulamaya esas olan GTPler ile GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC KISIM

Dampingin Varl ve Devam

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu sre iinde dampingin devam edip etmedii incelenmitir.

(2) Soruturma kapsamnda yeni damping marj hesaplanmam, esas soruturmada hesaplanm olan damping marj gsterge olarak dikkate alnmtr.

DRDNC KISIM

Maddi Zararn Varl ve Devam

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, yerli retim dalnda zarar durumu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir.

(2) Bu erevede, ithalatn miktar ve muhtemel geliimi, fiyatlarnn geliimi, fiyat krlmas ve fiyat basks ile yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri incelenmitir. thalat verileri incelenirken 2009, 2010 ve 2011 yllar dikkate alnmtr.

Maddenin genel ithalat

MADDE 10 (1) Soruturma konusu rnn genel ithalatnn 2009 ylnda 13.462 ton iken 2010 ylnda 12.206 tona dt, 2011 ylnda ise art gstererek 17.990 ton olarak gerekletii gzlemlenmektedir.

(2) Toplam ithalatn ortalama birim fiyatlar incelendiinde ise 2009 ylnda 1.145 ABD Dolar/Ton olan birim fiyatn 2010 ylnda 1.049 ABD Dolar/Tona dt, 2011 ylnda ise 1.091 ABD Dolar/Ton olarak gerekletii grlmektedir.

(3) Soruturma konusu rnn Dahilde leme Rejimi (DR) kapsamnda ithalat yaplmamaktadr.

Maddenin soruturma konusu lkeden ithalat ve birim fiyat

MADDE 11 (1) HC meneli ithalatn geliimi incelendiinde, 2009 ylnda 4.371 ton olarak gzlenen ithalat miktarnn 2010 ylnda 4.109 tona dt, 2011 ylnda ise 6.099 ton olarak gerekletii grlmektedir. HC meneli ithalatn soruturma konusu madde ithalat ierisindeki payna bakldnda 2009 ylnda %32 seviyesinde olan ithalat iindeki payn 2010 ylnda ve 2011 ylnda %34 olarak gerekletii grlmektedir.

(2) HCden gerekletirilen ithalatn ortalama birim fiyat 2009 ylnda 746 ABD Dolar/Ton iken 2010 ylnda 687 ABD Dolar/Tona dm, 2011 ylnda ise 752 ABD Dolar/Tona ulamtr. Ayrca, 2009-2011 yllarnda HCden yaplan ithalatn birim fiyatnn dier lkelerden yaplan ithalatn birim fiyatnn ok altnda olduu gzlemlenmektedir.

(3) Soruturma konusu lkeden yaplan ate tulas ithalatnn seyri incelendiinde, genel ithalat 2009 ylnda (2008e kyasla) kriz nedeniyle %24 orannda daralrken HCden yaplan ithalat %16 orannda artmtr. 2010 ylnda ise, genel ithalatta %10 orannda bir daralma yaanrken soruturma konusu lkeden yaplan ithalat ise %6 seviyesinde daralmtr. 2011 ylnda ise soruturma konusu lkeden yaplan ithalat %48 orannda artarken genel ithalat %47 orannda artmtr. Genel olarak deerlendirildiinde, sz konusu lkeden yaplan ithalatn nleme ramen devam etmekte olduu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde artarak devam etmesinin muhtemel olduu grlmektedir.

nlem konusu ithalatn pazar pay

MADDE 12 (1) Soruturma konusu rnn yurtii tketimi, yerli retim dalnn yurtii satlar ile soruturma konusu ate tulalarnn genel ithalatnn toplanmas suretiyle hesaplanmtr.

(2) Bu erevede hesaplanan toplam tketim endeksi, 2009da 100 iken 2010 ylnda 114 birime, 2011 ylnda ise 125 birime ykselmitir. HC meneli soruturma konusu ate tulalarnn tketim iindeki pay 2009 yl 100 kabul edildiinde 2010 ylnda 82 birime dm, 2011 ylnda ise 112 birime kmtr.

nlem konusu ithalatn yerli retim dalnn i piyasa fiyatlar zerindeki etkisi

MADDE 13 (1) HCden gerekletirilen ithalatn yerli retim dalnn fiyatlarn krp krmad incelenmitir. Fiyat krlmas hesap edilirken, yerli retim dalnn yllk ortalama yurt ii sat fiyat ile nlem konusu rnn Trkiye pazarna gmrk vergisi ile dier ithal maliyetlerini ieren arlkl ortalama giri fiyat karlatrlmtr. Hesaplama yaplrken HC iin yrrlkte bulunan dampinge kar nlem dikkate alnmamtr.

(2) Bu balamda, CIF ihra fiyatna gre HC meneli ithalatn 2009 ylnda %28, 2010 ylnda %33, 2011 ylnda ise %37 dzeyinde fiyat krlmasna neden olduu tespit edilmitir.

(3) Fiyat basks, dampingli ithal fiyatlarnn Trkiye piyasasnda yerli retim dalnn olmas gereken sat fiyatnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir. Fiyat basks analizinde, soruturma konusu lkenin CIF ihra fiyatlarnn zerine gmrk vergisi ve ithalat masraflar ilave edilerek bulunan ilgili lke meneli rnlerin Trkiye piyasasna giri fiyatlar, yerli retim dalnn ticari maliyetine mkul oranda kr marj eklenmek suretiyle tespit edilen olmas gereken sat fiyat ile karlatrlm ve dampingli ithalatn fiyatnn yerli retim dalnn olmas gereken fiyatn bask altna ald tespit edilmitir.

(4) Bu erevede, fiyat basks HC meneli rn iin CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak 2009 ylnda %27, 2010 ylnda %31, 2011 ylnda ise %30 olarak hesaplanmtr.

Dier faktrler

MADDE 14 (1) HC, soruturma konusu rnn retiminde kullanlan hammadde rezervlerinin nemli bir ksmna sahiptir. Bu balamda, hem nihai rnn hem de hammaddenin dnyadaki en byk ihracats konumundadr. Ancak, HCnin sz konusu rne ilikin politikas, hammadde ihracatn olabildiince azaltarak, katma deeri daha yksek olan nihai rnn ihracatn arttrmak ynndedir. Dolaysyla, hammadde fiyatlarnn belirlenmesinde ok byk rol olan soruturma konusu lke, gerek hammadde gerekse nihai rn ihracatn ynlendirebilmektedir.

(2) HC nlem konusu ate tulalarnda kullanlan ergitilmi ve sinter magnezit ile grafit hammaddelerinin dnyadaki balca tedarikisidir. European Refractories Producers Federation (Avrupa Refrakter reticileri Federasyonu) tarafndan yaymlanm bir makalede, HC hkmetinin getiimiz yllarda mezkur hammaddelerin ihracatna kota uygulamakta iken, ihracat firmalara ihracat lisans alma zorunluluu getirmi olduu belirtilmektedir. Bu ekilde HCden hammadde ihrac snrlanmakta olup hem HC ii hem de dnya fiyatlar etkilenmektedir.

(3) thalat Vesuvius stanbul firmas kamu dinleme toplantsnda bahse konu ihracat lisansnn bedelinin yalnzca 30 ABD Dolar/Ton olduunu hammadde fiyatn arttrann araclar olduunu belirtmitir.

(4) Buna karlk, yerli retici Kma ve Sperate firmalar lisans bedelinin 30 ABD Dolar/Ton olmadn, Asian Metal web sitesinden alm olduklar bilgiye gre 2013 ilk 6 ay iin belirlenen lisans bedelinin 112 ABD Dolar/Ton olduunu belirtmilerdir. Lisans sahibi firmalarn aralarnda belirledikleri baz fiyat erevesinde, nihai fiyata 200-250 ABD Dolar/Ton gibi bir rakam ekleyerek ihra ettiklerini belirtmilerdir.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 15 (1) nlem konusu ithalatn yerli retim dal zerindeki etkisinin belirlenmesinde, Kma ve Sperate firmalarnn verileri esas alnmtr. Eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki veriler iin yllk ortalama FE oranlar kullanlarak enflasyondan arndrlm reel deerler esas alnm ve 2009 yl 100 olacak ekilde endeksleme yaplmtr.

(2) BRC firmas nihai bildirime ilikin grlerinde ve kamu dinleme toplantsnda, FE oranlar kullanlarak enflasyondan arndrlm reel deerlerin esas alnm olmasnn yerli retim dalnn ekonomik verilerindeki gerek durumu gizlemek amacyla yapld grn dile getirmitir. Ancak bahsi geen ilem bugne kadar yrtlen tm soruturmalarda uygulanm olup, bu soruturmaya zg bir uygulama deildir. te yandan, verilerin enflasyondan arndrlm reel deerlerinin esas alnmasnn nedeni eilimin salkl bir ekilde incelenebilmesini salamaktr.

a) retim;

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan retim miktar endeksi 2010 ylnda 130 birime ykselmitir. 2011 ylnda ise 134 birim olarak gereklemitir.

b) Satlar;

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan yurtii sat miktar endeksi, 2010 ylnda 133 birime ykselmitir. 2011 ylnda ise 143 birim olarak gereklemitir. Ayn dnem iin yurtii sat hslat reel olarak incelendiinde, 2009 ylnda 100 olan endeksi 2010 ylnda 114 birime ykselmi, 2011 ylnda ise 137 birim olarak gereklemitir.

c) hracat;

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde 2009 ylnda 100 olan ihracat miktar endeksi 2010 ylnda ise 124 birime ykselmi, 2011 ylnda ise 112 birim olarak gereklemitir. Ayn dnem iin ihracat haslat reel olarak incelendiinde, 2009 ylnda 100 olan endeksin 2010 ylnda 114 birim, 2011 ylnda ise 93 birim olarak gerekletii grlmtr.

) Yurtii fiyatlar;

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde arlkl ortalama yurtii birim sat fiyat endeksi 2009 ylnda 100 olarak alndnda, endeksin 2010 ylnda 85 birim, 2011 ylnda ise 96 birim olarak gerekletii tespit edilmitir.

d) Pazar pay;

1) Soruturma konusu rnn yurt ii tketimi 2009 ylnda 100 olarak alndnda 2010 ylnda 114 birime ykselmi, 2011 ylnda ise tketim endeksi 125 birim olarak gereklemitir. Yerli retim dalnn ilgili rnde yurtii pazar pay endeksi ise 2009 ylnda 100 olarak kabul edildiinde 2010 ylnda 104 birime km, 2011 ylnda ise 99 birim olarak gereklemitir.

e) Stoklar;

1) Yerli retim dalnn ilgili rndeki stok verileri incelendiinde 2009 ylnda 100 olan stok miktar endeksi 2010 ylnda 93e gerilemi, 2011 ylnda ise 112 birim olarak gereklemitir.

f) Kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO);

1) Yerli retim dalnn 2009 ylnda 100 olan retim kapasitesi endeksi 2010 ve 2011 yllarnda 99 olarak gereklemitir. Ayrca, 2009 ylnda 100 olan KKO endeksi, 2010 ylnda 132ye, 2011 ylnda ise 136ya ykselmitir.

g) stihdam;

1) Yerli retim dalnn ilgili rndeki alan toplam ii says endeksi 2009 ylnda 100 kabul edildiinde 2010 ylnda 125 ve 2011 ylnda 113 birim olarak gereklemitir.

) cretler;

1) Yerli retim dalnn ilgili rn retiminde alan iilerinin aylk giydirilmi brt cret endeksi 2009 ylnda 100 olarak alndnda, 2010 ylnda 112 birim, 2011 ylnda ise 119 birim olarak gereklemitir.

h) Verimlilik;

1) Yerli retim dalnn ilgili rn retiminde alan ii bana verimlilik endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 104 birim, 2011 ylnda ise 119 birim olarak gereklemitir.

) Maliyetler;

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde arlkl ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 87 birime gerilemi, 2011 ylnda ise 95 birim olarak gereklemitir.

i) Krllk;

1) Yerli retim dalnn ilgili rnde ticari maliyetleri ve ortalama yurt ii sat fiyatlar dikkate alnarak hesaplanan yurt ii rn birim krllk endeksi 2009 ylnda 100 olarak kabul edilmitir. Endeks deeri 2010 ylnda 61 birime gerilemi, 2011 ylnda ise 120 birim olarak gereklemitir.

j) Nakit ak;

1) Yerli retim dalnn ilgili rn satlar ile yaratt nakit ak endeksi 2009 ylnda 100 birim iken, 2010 ylnda 86 birime gerilemi, 2011 ylnda ise 148 olarak gereklemitir.

k) zkaynaklarn krll ve yatrm hslat;

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yl itibariyle 100 olan zkaynak krll (Kr/zkaynak) endeksi, 2010 ylnda 67ye dm, 2011 ylnda ise 88 olarak gereklemitir.

2) Yatrm hslat (Kr/Aktif Toplam) oran endeksine bakldnda ise 2009 ylnda 100 olan endeks, 2010 ylnda 77ye dm, 2011 ylnda ise 109 olarak gereklemitir.

l) Byme;

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif bykl reel olarak 2009 ve 2010 yllarnda 100 birim iken, 2011 ylnda 114 birim olarak gereklemitir.

m) zsermaye;

1) Yerli retim dalnn sermaye artrma yeteneini grebilmek amacyla yerli retim dalnn btn faaliyetlerinde kullanlan zsermayesinin geliimi incelenmitir. Buna gre, 2009 ylnda 100 olan zsermaye endeksi, 2010 ylnda 115e ykselmi, 2011 ylnda ise 140 birim olarak gereklemitir.

n) Yatrmlar;

1) Yerli retim dalnn yapm olduu tevsi yatrmlar 2009 ylnda 100 olarak alndnda, 2010 ylnda 139a ykselmi, 2011 ylnda ise 378 birim olarak gereklemitir.

2) Ayrca, yerli retim dalnn yapm olduu yenileme yatrmlar 2009 ylnda 100 olarak alndnda, 2010 ylnda 194e ykselmi, 2011 ylnda ise 336 birim olarak gereklemitir.

Ekonomik gstergelerin deerlendirilmesi

MADDE 16 (1) Yerli retim dalndan temin edilen veriler nda yaplan incelemeler sonucunda, 2009 ylnda krizin etkisiyle bozulan ekonomik gstergelerin 2010 ylnda dzelmeye balam olduu grlmektedir. 2011 ylnda retim rakamlar, yurt ii ve yurt d satlar, kapasite kullanm oran ve istihdam gibi gstergelerde 2009 ylna kyasla bir dzelme olmutur. Bunun yan sra, nleme ramen soruturma konusu lkenin pazar payn bir miktar arttrd gzlemlenmektedir.

BENC KISIM

Dampingin ve Zararn Devam veya Yeniden Oluma htimali

Genel aklamalar

MADDE 17 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi hkmleri gereince, nlemin sona ermesi halinde zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad deerlendirilmektedir.

(2) Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan bilgi ve belgeler ile yaplan aratrmalar sonucunda elde edilen veriler erevesinde; soruturmaya konu ithalatn muhtemel seviyesi ve fiyatlar ile bunun yerli retim dalnn fiyatlar zerinde etkisi, HCdeki sektrn durumu ve Trkiyeye ynlendirebilecei kapasitesinin bulunup bulunmad, Trkiye dnda HCye ynelik bir ticaret politikas nlemi olup olmad, nleme tabi lkenin dier lkelerde pazar bulma imkanlar ile nlemin yrrlkten kalkmas durumunda soruturmaya konu ithalatn yerli retim dal zerindeki muhtemel etkileri incelenmitir.

(3) BRC firmas nihai bildirime ilikin grlerinde ve kamu dinleme toplantsnda, NGGSnini Anti-damping Anlamas (ADA) nn 11 inci maddesi uyarnca, esas olann 5 yllk srenin sonunda anti-damping nleminin yrrlkten kalkmas, istisnai olann ise nlemin yrrlkten kalkmasnn damping ve zararn yeniden meydana gelmesine neden olacak olmas durumunda nlemin devamna karar verilmesi olduunu dile getirmitir. Buna ilikin olarak da Dnya Ticaret rgt (DT) Daimi Temyiz Organnn alm olduu bir karar (Appelatte Body Report on U.S.-Oil Country Tubular Goods) rnek gstermitir.

(4) Bu konudaki mevzuat ve itihatta NGGSnin 5 yllk nlemin sona ermesinden nce alm olmas, nlemin kaldrlmas durumunda dampingin ve zararn devam edecei ya da yeniden meydana geleceine dair belirlemelerin yaplm olmas artlarnn salanamamas durumunda nlemin yrrlkten kaldrlmas gerektii belirtilmitir.

nleme tabi lkedeki sektrn durumu ve kapasite

MADDE 18 (1) Uluslararas Ticaret Merkezi (International Trade Center-ITC) verilerine gre, dampingin devam ve yeniden meydana gelme ihtimali blmnde de belirtildii zere HCnin soruturma konusu rn ile bu rnn hammaddesinin dnyadaki en byk ihracats olduu grlmektedir.

(2) HCnin 2009 ylnda %34,5 olan dnya ate tulas ihra pazarndaki pay 2010 ylnda %38,4e, 2011 ylnda ise %41,3e ykselmitir.

(3) Bu bilgiler nda, nleme tabi lkede Trkiye pazarna gre ok byk retim kapasitesinin bulunduu, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda bu kapasitenin Trkiye pazarna ynlendirilebilecei ve bunun sonucunda da yerli retim dalnda zararn devam veya yeniden meydana gelecei deerlendirilmektedir.

nleme tabi lkenin dier lke pazarlarndaki durumu

MADDE 19 (1) HCnin en ok ihracat yapt lkelerin banda, Japonya, Hindistan ve Gney Kore gelmektedir. HCnin 2009 ylndan bu yana bu lkelere yapmakta olduu ihracat arttrd grlmektedir.

(2) ITC verilerine gre, HCnin Japonyaya yapm olduu ihracat 2009 ylnda 105.359 ton iken, 2011 ylnda 164.095 tona ykselmitir. te yandan, Hindistana yaplan ihracat 2009 ylnda 118.090 ton iken bu rakam 2011 ylnda 175.148 tona ykselmitir. Gney Koreye yaplan ihracatta da ciddi bir art yaanm olup 2009 ylnda 79.888 ton olan ate tulas ihracat 2011 ylnda 125.980 tona ykselmitir. HCnin ihracatnda yaanan ciddi artlar, soruturma konusu lkede mezkur rne ilikin yksek kapasitenin bulunduuna iaret etmektedir.

Dier lkelerce uygulanmakta olan dampinge kar nlemler

MADDE 20 (1) ABD tarafndan HC meneli ate tulalar ithaline kar 20/9/2010 tarihinden itibaren CIF bedelin %128,1i ile %236s oranlarnda dampinge kar nlem uygulanmaktadr. Bu nlem, HCnin sadece lkemize deil dier lkelere de dampingli ihracat yaptn ve nlemin yrrlkten kalkmas durumunda benzer eilimin devam etmesinin muhtemel olduunu ortaya koymaktadr.

(2) BRC firmas nihai bildirime ilikin grlerinde ve kamu dinleme toplantsnda, Avrupa Birliinin (AB) de HC meneli ate tulas rnne ilikin bir nlemi olduunu ancak sz konusu nlemin 2011 ylnda yrrlkten kaldrldn belirtmitir.

(3) Ancak yerli reticiler kamu dinleme toplantsnda BRC firmasnn bu tespitine cevaben Avrupada yerleik reticilerin retimlerini HCye kaydrmalar neticesinde nlemin devamnn bir anlam kalmadn ve bu nedenle yrrlkten kaldrldn dile getirmilerdir.

(4) te yandan, AB tarafndan Resm Gazetede yaymlanan 21/6/2011 tarihli ve 616/2011 sayl Tebliden de anlalaca zere, yerli retim dal tarafndan retiminin nemli bir ksmn HCye kaydrm olduu iddia edilen bir firmann, yerli retim dalnn bavurusunu desteklememesi neticesinde yerli retim dal temsil niteliini salayamadndan soruturmann nlemsiz kapatld anlalmtr.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 21 (1) Ate tulalarnn balca nihai kullanclar demir-elik ve imento sektrleridir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan 2012 ylnda yaymlanan Demir elik Sektr Raporuna gre, Trkiye, dnyadaki elik reten 66 lke arasnda 10 uncu srada, Avrupadaki elik reticileri arasnda ise Almanyadan sonra 2 nci srada yer almaktadr. te yandan, yine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan yaymlanan imento Sektr Raporuna gre ise, Trk imento sektr, retimde Avrupa birincisi ve dnyada HC, Hindistan ve ABDden sonra drdnc srada yer almaktadr. Bu balamda, lkemiz soruturma konusu rnde HC iin nemli bir pazar olarak deerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 22 (1) Yerli retim dal yaygn olarak kullanlan bir teknoloji ile retim yapmakta olup ithalat firmalara gnderilen soru formlarna gelen cevaplardan yerli rn ile nlem konusu rn arasnda kalite ynnden bir fark bulunmad anlalmaktadr. Ayrca, ithalat firmalardan gelen cevaplardan anlald zere talebi etkileyen unsurlar arasnda fiyat unsuru ne kmaktadr. Dampingli ihracatn fiyatlarn etkileyen ana unsur ise soruturma konusu lke tarafndan belirlenen hammadde fiyatlar ve bu belirlemelerden kaynaklanan haksz rekabet ortamdr. Bu durum, hammaddeye eriim asndan tm dnya lkelerine kar daha avantajl konumda olan HCde yerleik firmalarn pazar paylarn arttrabilmek iin fiyatlarn arttrmalarnn gleeceine iaret etmektedir.

(2) Trkiye Demir elik reticileri Dernei Genel Sekreteri kamu dinleme toplantsnda, elik retiminde ton bana 5-6 ABD Dolar civarnda ate tulas kullanmnn sz konusu olduunu, her ne kadar soruturma konusu rnn elik sektrnn en nemli girdileri arasnda bulunmasa da sz konusu nlemin ek bir maliyet yarattn ve nlemin kaldrlmas ya da makul bir seviyeye ekilmesi gerektiini dile getirmitir.

(3) Dier yandan, Erdemir Demir ve elik Fabrikalar A.. nihai bildirime ilikin grnde, ate tulas temin ettii firmalarn performans maliyetlerini belirlerken, dkm saysn dikkate aldn belirtmitir. Satn alma kararlarnda hem fiyatn hem de performansn etkili olduunu ve nlemin kaldrlmasnn demir elik sektrnn menfaatine olacan dile getirmitir.

(4) Soruturma konusu rnn ithalats Vesuvius stanbul firmas ise kamu dinleme toplantsnda, rnn kullanclarnn ihtiyalarn farkl rnlerden oluan geni kapsaml bir paket eklinde temin etmek istediklerini ve mevcut nlem nedeniyle soruturma konusu rn kendi rn gamna ekleyemediini, bu durumun da satlarn olumsuz ynde etkilediini belirtmitir. te yandan firmalar tarafndan kendilerinin tercih edilme nedeninin, rnlerinin yksek kaliteye sahip olmas olduunu ifade etmitir.

(5) Buna karlk olarak, yerli retici Kma firmas, lkemiz kullanclarnn yksek mhendislik bilgisi ve teknik ynetimi ile retimde dk maliyetli rnlerden bir karma yaparak bahse konu rnn tedarikini kendilerinin ynetmekte olduunu belirtmitir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar

MADDE 23 (1) Mevcut nleme esas tekil eden soruturma esnasnda tespit edilen damping marj, firmalarn nlemin yrrlkten kalkmas halindeki muhtemel davranlarn yanstacak nemli bir gsterge nitelii tadndan dikkate alnmtr. Buna gre, esas soruturma srasnda HCde yerleik retici-ihracat firmalar iin tespit edilen damping marj CIF bedelin %53,7si oranndadr.

(2) BRC firmas nihai bildirime ilikin grlerinde ve kamu dinleme toplantsnda retici/ihracat soru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmu olmalarna ramen kendileri iin bir marj hesaplamas yaplmadn belirtmitir. Ancak daha nce de belirtildii zere bahse konu firmann soruturma dnemi ierisinde ihracat olmadndan firmann retici-ihracat soru formuna verdii yantlar erevesinde marj hesab yaplmasna imkan verecek herhangi bir veri bulunmamtr.

(3) Yerli reticiler Kma ve Sperate firmalar kamu dinleme toplantsna ilikin grlerinde uygulanmakta olan nlemin yetersiz olduunu dile getirmilerdir.

nc lkelerden ithalat

MADDE 24 (1) 2009-2011 dneminde nc lkelerden yaplan ithalat incelendiinde, nlem sonrasnda 2009 ylnda yaanan krizin de etkisiyle ithalatn dt, 2010 ylnda ise nleme tabi ithalatta olduu gibi dn devam ettii gzlemlenmektedir. 2011 ylnda hem nleme tabi ithalat hem de nc lkelerden yaplan ithalatta bir art olduu deerlendirilmektedir. Ayrca, bu lkelerin ortaya kmas fiyat baznda rekabete iaret etmekte olup nlemin yrrlkten kalkmas durumunda nlem konusu lkeden yaplan dampingli ithalat nedeniyle yerli retim dalnda zararn yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

Deerlendirme

MADDE 25 (1) Uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmi olup nlemin ortadan kalkmas durumunda, yerli retim dalnn fiyatnn krlmasnn muhtemel olmas, soruturma konusu lkenin Trkiyeye ynlendirebilecek ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunmas, nlem konusu lkedeki retici-ihracatlarn Trkiye pazarn yakndan tanmalar ve datm kanallarna kolay ve hzl biimde nfuz edebilecek durumda olmalar nedeniyle mevcut nlemin ortadan kalkmas durumunda dampingli ithalatn ve zararn yeniden meydana gelmesine yol amasnn muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

ALTINCI KISIM

Sonu

Karar

MADDE 26 (1) Soruturma sonucunda, meri nlemlerin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile soruturma konusu rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin aada belirtilen ekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

GTP

Madde smi

Mene lke

Dampinge Kar nlem

6902.10.00.10.11

Kromit ate tulalar

in Halk Cumhuriyeti

145 $/Ton

6902.10.00.10.12

Magnezit ate tulalar

6902.10.00.10.13

Krom magnezit ate tulalar

6815.91

Magnezit, dolomit veya kromit ierenler

(dolomit ierenler hari; magnezyum oksit

esasl, 3mm ile 30 mm aras kalnlklarda

yap levhalar hari)

 

Uygulama

MADDE 27 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann ithalatnda, karlarnda gsterilen tutarlarda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.