12 Mart 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28585

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

MEYVE FDANI VE RETM MATERYAL SERTFKASYONU

LE PAZARLAMASI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meyve Fidan ve retim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlamas Ynetmeliinin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) retici, fidanlar iin en son dzenlenen parsel kontrol raporunun asl nshas ve etiket talep formu ile TTSM veya Bakanlka etiket dzenlemekle yetkilendirilen kurulutan etiketi temin eder. Bakanlka ayr sertifika belgesi kullanlmasnn gerekli grld hallerde, retici en son dzenlenen parsel kontrol raporunun asl nshas ve etiket-sertifika/belge talep formu ile TTSMden etiket ve sertifika/belge temin eder. Etiket veya etiket-sertifika/belge talep formunda belirtilen fidan miktar, kontrol raporunda belirtilen miktarn zerinde olamaz.

(2) retici, retim materyali iin retim materyali kapasite raporu/en son dzenlenen parsel kontrol raporunun asl nshas ve etiket talep formu ile TTSM veya Bakanlka etiket dzenlemekle yetkilendirilen kurulutan etiketi temin eder. Bakanlka ayr sertifika belgesi kullanlmasnn gerekli grld hallerde, retici kullanlan raporun asl nshas ve etiket-sertifika/belge talep formu ile TTSMden etiket ve sertifika/belge temin eder. Etiket veya etiket-sertifika/belge talep formunda belirtilen retim materyali miktar, raporda belirtilen miktarn zerinde olamaz.

(3) Kontrol raporunda laboratuar analizinin gerekli olduunun belirtilmesi halinde, analiz sonucuna gre sertifika ve etiket dzenlenir.

(4) Fidan ve retim materyallerinde etiket rengi; n temel retimlerde beyaz zeri mor kuakl, temel retimlerde beyaz, sertifikal retimlerde mavi ve standart retimlerde sar kullanlr. Etiket ve etiketleme ile ilgili usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

(5) Fidanlar ve retim materyalleri iin dzenlenen sertifika/belge ve etiketler, beyanname yln takip eden yln sonuna kadar geerlidir. Bu tarihten sonra sertifika/belge ve etiketler, Bakanlk il mdrlnce hazrlanan Bitki Muayene Raporuna istinaden geerli olur. Bitki Muayene Raporu iin retici veya bayiin en ge 31 mays tarihine kadar bavuru kuruluuna mracaat etmesi gerekir. Bavuru kuruluu uzmanlar, makroskobik olarak fidan/retim materyallerinde sertifikasyona veya karantinaya tabi herhangi bir zararl organizma bulaklnn olmamasn ve 9 uncu maddede belirtilen standartlara uygun olmasn gzetir.

(6) Alclar satn aldklar meyve retim materyalleri ve fidanlara ait sertifika ve etiketleri, gerektiinde yetkililere gstermek amacyla bir yl sre ile muhafaza etmekle ykmldr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan ek-2 yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/7/2009

27277

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/5/2012

28303