12 Mart 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28585

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

LEK FDES RETM, SERTFKASYONU VE PAZARLAMASI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayl Resm Gazetede yaymlanan ilek Fidesi retimi, Sertifikasyonu ve Pazarlamas Ynetmeliinin 7 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bitki sal ile ilgili kontrol ve uygulamalar; bu Ynetmelik ve 5996 sayl Kanun hkmlerine gre yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin beinci fkras ile altnc fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Sertifikasyona tabi retimlere ait parseller, karantina etmenleri ve ek 2de yer alan zararl organizmalar asndan kontrol edilirken standart retimler karantina etmenleri asndan kontrol edilir.

) Yaplan kontrollerde, parseldeki bitkilerin pazarlanmasn engelleyen hususlarn teknik olarak retici tarafndan giderilmesinin mmkn olduu tespit edilirse reticiye ilek Fidesi Muayenesi hbarnamesi verilir. Belirtilen sre sonunda yaplan ikinci kontrolde hastalk ve zararllarla mcadelenin baarl olmad tespit edilirse ve etmenin karantina etmeni olmas halinde, parseldeki bitkiler 5996 sayl Kanun hkmlerine gre ileme tabi tutulur. Sonu, dzenlenen parsel kontrol raporuna "Sertifikal Olamaz" olarak iaretlenir. Karantina etmeni dndaki bir zararl organizma bulaklnn tespiti halinde ise retimler bu Ynetmelikte belirtilen standartlarda olmas halinde standart fide olarak belgelendirilir ve pazarlanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Karantina etmenlerinden dolay iptal edilen parseldeki fideler, 5996 sayl Kanun kapsamnda ileme tabi tutulur. Bunun dndaki nedenlerden dolay reddedilen parseldeki fideler sertifikalandrlmaz, ancak standartlara uymas halinde standart fide olarak adlandrlr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) retici, fideler iin skm dnemi kontrol raporunun asl ve etiket talep formu ile TTSMden veya Bakanlka etiket dzenlemekle yetkilendirilen kurulutan etiketi temin eder. Bakanlka ayr sertifika belgesi kullanlmasnn gerekli grld hallerde retici, fideler iin skm dnemi kontrol raporunun asl, sertifika/belge ve etiket talep formu ile TTSMden etiket ve sertifika/belge temin eder. Talep formunda belirtilen fide miktar, skm dnemi kontrol raporunda belirtilen miktarn zerinde olamaz.

(2) n temel ve temel fide retimlerinde, bitki sal kontrol kuruluu tarafndan yaplan test sonular/rapor, TTSMye/etiket dzenlemekle yetkili kurulua gnderilmeden etiket veya sertifika-etiket dzenlenmez.

(3) Fidelerde etiket rengi; n temel retimlerde beyaz zeri mor kuakl, temel retimlerde beyaz, sertifikal retimlerde mavi ve standart retimlerde sar kullanlr. Etiket ve etiketleme ile ilgili usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

(4) Alclar satn aldklar fidelere ait etiketleri, gerektiinde yetkililere gstermek amacyla bir yl muhafaza etmekle ykmldr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan ek-4 yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/7/2010

27635

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/5/2012

28303