11 Mart 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28584

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE EŞ VE ÇOCUKLARA

TEMİN EDİLECEK PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİNE DAİR

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/1999 tarihli ve 23922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.