9 Mart 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28582

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Beşinci Türkiye İktisat Kongresi.

GENELGE

2013/2

Beşinci Türkiye İktisat Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Küresel ekonomik düzenin önemli bir dönüşümden geçtiği bir süreçte, Beşinci Türkiye İktisat Kongresi; ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak politika ve stratejilerin, uluslararası perspektifi de içerecek şekilde, yerli ve yabancı katılımcılarca tartışılmasına imkân sağlayacaktır.

Kongreden beklenen faydaların elde edilebilmesi için; akademisyenler, kamu ve özel kesim ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı önem taşımaktadır. Ayrıca yurt dışından uzmanların katılımı da öngörülmektedir. Kongrenin gerçekleştirilmesine yönelik genel koordinasyon Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanacaktır.

Kongreye ilişkin olarak İzmir’de yapılacak çalışmaların koordinasyonu ise İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa yürütülecektir. Kongre’nin düzenlenmesinde; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir’de yerleşik üniversiteler ile Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası Başkanlıkları başta olmak üzere, İzmir’de bulunan tüm kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarından azami ölçüde faydalanılacaktır.

Kongrenin hazırlık ve toplantı aşamalarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü işbirliği ve desteğin sağlanmasını rica ederim.

 

 

                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                          Başbakan