8 Mart 2013 Tarihli ve 28581 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Gedik Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/3/2013 Tarihli ve 2013/19 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/20 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/21 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/22 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/37 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri