5 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28578

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  4 Mart 2013

         69471265-305-2249

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Mart 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        4 Mart 2013

       B.01.0.KKB.01-06-64-174

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2249 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mart 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI