2 Mart 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28575

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

LASTİKLERİN YAKIT VERİMLİLİĞİ VE DİĞER ESAS PARAMETRELER

GÖZETİLEREK ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(1222/2009/AT)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT)’in geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelikte geçen ıslak tutuş sınıfları ile ilgili hükümler, C3 sınıfı lastikler için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 1/11/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2012

28370