1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE OMAN

SULTANLIĞI SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA ASKERÎ İŞ BİRLİĞİ

MUTABAKAT MUHTIRASININ SÜRESİNİN UZATILMASINA

İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6425                                                                                                         Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 22 Ocak 2011 tarihinde Oman’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Oman Sultanlığı Hükûmeti Arasında “Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/2/2013