1 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDA SOSYAL

GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6423                                                                                                         Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 15 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/2/2013